Treść główna

Porady Ciekawostki Czym zajmuje się brakarz?

Czym zajmuje się brakarz?

Istnieje grupa zawodów, które odchodzą już w zapomnienie ze względu na przemiany cywilizacyjno-techniczne, bądź z uwagi na odmienny nieco charakter pracy i inną nazwę wykonywanych czynności. Do tej drugiej kategorii należy określenie brakarz, które dzisiaj występuje niemal wyłącznie w kontekście przemysłu drzewnego, natomiast w pozostałych dziedzinach produkcji zawód ten jest definiowany jako pracownik kontroli jakości.

brakarz

Kiedy i jak powstał zawód brakarza?

Istota zawodu brakarza i pracownika kontroli jakości jest w zasadzie tożsama. Jest to osoba zajmująca się oceną i klasyfikacją produktu i sprawdzaniem jego jakości. Potrzeba zatrudnienia tego rodzaju pracownika pojawiła się wraz z rozwojem produkcji przemysłowej pod koniec XIX wieku. Ponieważ intensywny wzrost wydajności nie szedł w parze z jakością wytwarzanych wyrobów, właściciele fabryk byli niejednokrotnie zmuszani do wymiany zakupionego przez klienta wadliwego towaru na nowy, co oczywiście oznaczało dodatkowe koszty. Aby tego uniknąć, zaczęto wprowadzać do fabryk brakarza, którego zadaniem była kontrola jakości towarów. Powszechnie zatrudniano brakarzy na przykład w przemyśle włókienniczym, gdzie ich rola polegała na wyłapywaniu braków, czyli mankamentów w produkowanych tkaninach i ich sortowanie. Obecnie kontrola jakości obejmuje znacznie szerszy zakres działań, praktycznie na każdym etapie, począwszy od fazy projektowania, poprzez planowanie procesu technologicznego, samą produkcję, aż po kontrolę jakościową produktu. Zobacz: zawody związane z przemysłem drzewnym.

brakarz

Brakarz dziś

Jak zostało wspomniane powyżej, brakarz rozumiany tradycyjnie, jako pracownik odpowiedzialny za klasyfikację jakościową produktu, występuje obecnie głównie w sektorze leśnym i drzewiarskim, ale można również spotkać takie stanowiska, jak brakarz – sortowacz szkła, brakarz wyrobów przemysłowych, tkacz – brakarz, szwacz – brakarz.

Jak zostać brakarzem?

Aby zostać wykwalifikowanym brakarzem, trzeba ukończyć odpowiedni kurs lub przejść wewnętrzne czy zewnętrzne szkolenie. Jednak równie ważne są uwarunkowania psychofizyczne i osobowościowe. W niektórych branżach kontroli jakościowej produktu dokonuje się bowiem organoleptycznie, ponadto dobry brakarz musi posiadać takie cechy charakteru, jak rzetelność, asertywność, dokładność, czy wreszcie umiejętność dokonania obiektywnej oceny danego wytworu.

Zobacz także inne zawody związane z przemysłem drzewnym: bednarz, cieśla.

Nasze Porady

Peroba Różowa (Peroba Rosa) – ABC drewna

Peroba różowa to rodzaj drewna z rodziny Apocynaceae lub Bignoniaceae. Drewno to jest stosowane w przemyśle drzewnym. Peroba różowa, to […]

Pellet – ekologiczna energia

Wraz z dynamicznym rozwojem szeroko rozumianej ekologii pojawiło się na rynku całe mnóstwo produktów i technologii pozwalających na pozyskiwanie energii […]

Czy maszyny, które eksploatujesz spełniają minimalne wymagania bhp ?

Wszystkie maszyny eksploatowane w zakładach pracy powinny spełniać wymagania w zakresie bhp. Tego wymaga kodeks pracy w zakresie organizowania stanowisk […]

Pistolet Ripack 2200 – jaka jest jego wydajność?

Zabezpieczanie wyrobów folią termokurczliwą jest niezwykle popularnym sposobem pakowania. Odpowiednio dobrana folia termokurczliwa skutecznie zabezpiecza towar przed działaniem warunków atmosferycznych, […]

Dary natury – goździki

Goździki to wysuszone, nierozkwitłe pąki drzewa goździkowego (goździkowiec korzenny, czapetka pachnąca), o ciemnobrunatnej barwie i nieco piekącym smaku. To roślina […]

Jaka jest rozciągliwość taśm typu WG – taśmy poliestrowe ?

Taśmy WG to taśmy poliestrowe klejone na gorąco. Proces wytworzenia taśmy polega na sklejeniu włókien poliestrowych podczas produkcji na gorąco. […]

Zastosowanie pił tarczowych w tartakach i ich rodzaje

Tartak to miejsce, gdzie drewno jest przekształcane w różnorodne produkty drewniane, od desek po belki i meble. Kluczowym narzędziem, które […]