Treść główna

Produkty Obrabiarki do drewna Maszyny do łączenia wzdłużnego Frezarko-czopiarka do dużych elementów firmy KINEMATIC EGER HU

Frezarko-czopiarka do dużych elementów firmy KINEMATIC EGER HU

Maszyna przeznaczona jest głównie do produkcji lamel klejonych na długość z elementów o większych przekrojach.

Konstrukcja maszyny nie ogranicza długości sklejanej lameli, dlatego często potocznie nazywana jest „prasą bezkońcową”.

Składa się z następujących podzespołów:

  • jednostki obrabiającej końcówki – jednostka frezująca o osi poziomej przesuwa się góra/dół po spawanej konstrukcji stalowej obrabiając oba końce w jednym cyklu, układ czujników pozycjonuje oba obrabiane końce elementów
  • matrycowej nakładarki kleju ze zbiornikiem ciśnieniowym na końcu taśmy łączącej
  • prasy hydraulicznej z bocznym podparciem pneumatycznym
  • pilarki dzielącej
  • linii – transportera rolkowego po stronie odbioru lameli
  • elektrycznej szafy sterującej
Dane techniczne czopiarekJednostkaCF
Wymiary materiału wejściowego długość mm 900 ÷ 3000
przekrój mm 25×100 ÷ 220×200
Długość wyrobu gotowego mm dowolna
Głębokość frezowania mm 20
Moc silnika frezarki / całkowity pobór mocy kW 15 / 25
Siła docisku prasy t 30
Wydajność m/h 200
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze l/min 250
obsługa os. 1

Czas realizacji

Przeciętnie do 8-10 tygodni od dnia podpisania kontraktu. Po podpisaniu kontraktu przekazywana jest część DTR umożliwiająca przygotowanie stanowiska do montażu maszyny.

Gwarancja

Sprzedawca, asekurowany przez producenta, tj. firmę KINEMATIC z Egeru, Węgry, udziela 12 miesięcznej gwarancji przy pracy jednozmianowej lub 6 miesięcznej przy pracy dwu lub trzy zmianowej, licząc od dnia protokolarnego przekazania maszyny do eksploatacji. Warunkiem koniecznym powyższego jest uruchomienie maszyny przez serwis sprzedającego.

Montaż i uruchomienie

Wymagane oddzielne zamówienie na montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi produkcyjnej i technicznej.

Serwis

Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia serwis firmy:
„PENNY-DOBROSZYCE” Sp. z o.o.
Dobroszyce, ul. Trzebnicka 20, tel. (071) 314 12 11, fax (071) 314 15 60
mobile: 0 502 373-355, 0 502 322-238
email: biuro@penny.pl

Cena podawana jest w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Frezarko-czopiarka do dużych elementów Frezarko-czopiarka do dużych elementów Frezarko-czopiarka do dużych elementów Frezarko-czopiarka do dużych elementów Frezarko-czopiarka do dużych elementów Frezarko-czopiarka do dużych elementów Frezarko-czopiarka do dużych elementów

Skontaktuj się z nami

Łukasz Misterowicz +48 507 029 320 lukasz.misterowicz@penny.pl