Main content

Pilarka wielotarczowa – zagrożenia przy obsłudze

Czy wiesz, jak powinien być ustawiony pracownik podczas obsługi pilarki wielobranżowej, bądź w co powinien być ubrany?

Pracę przy pilarce wielotarczowej należy zorganizować tak, aby osoba obsługująca ją stała zawsze z boku, a nie z przodu czoła maszyny. Ponadto taka osoba powinna być ubrana w specjalny skórzany fartuch ochronny, zabezpieczający przed ewentualnym “odrzutem” materiału.

Pilarka powinna być tak ustawiona w zakładzie pracy, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych ludzi w niej pracujących.

Pamiętaj, aby podczas pracy stosować się do zasad BHP, jak również instrukcji użytkowej urządzenia.

Takie szczegóły mają ogromne znaczenie!

Bezpieczeństwo przede wszystkim. 

Dobrego, bezpiecznego dnia!

Our Tips