Treść główna

Produkty Obrabiarki do drewna Pilarki optymalizujące Pilarki optymalizujące przepływowe firmy KINEMATIC EGER HU

Pilarki optymalizujące przepływowe firmy KINEMATIC EGER HU

Pilarki optymalizujące typu CCSE należą do grupy pilarek „przepływowych” i służą do optymalnego podziału poprzecznego desek i listew po wycięciu zaznaczonych przez obsługę wad. Jeżeli na materiale wpuszczanym nie ma znaczeń dzielony jest on jako niewadliwy wg zadanych wymiarów i priorytetów. Oprogramowanie pozwala na podział z tzw. minimalnym odpadem – MINIMAX (produkcja klejonki, płyty klejonej opakowań itp.) lub max wartością – OPTY (pozyskanie fryzy czy elementów przeznaczeniowych) lub pracę z programem łączącym zalety OPTY i MINIMAX. Różne konfiguracje pilarek ułatwiają dobór modelu zależnie od parametrów materiału wejściowego i elementów po cięciu. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji kiedy maksymalny dobry element przekracza 1500 mm lub minimalny wejściowy jest krótszy niż 650 mm. Pilarka może być uzupełniona na wyjściu bądź w platformę obrotową do ręcznego odbioru (wyposażenie standardowe) bądź w transporter taśmowy z 4-ma lub 8-ma zrzutnikami pneumatycznymi. Sortowanie może odbywać się w 4… 16 kieszeniach według klas i/lub według długości.

Dane techniczneJednostkaCCSECCCSEDCCSELCCSEP
Parametry materiału wejściowego długość min mm 650 350 850 650
przekrój min mm 20×35
przekrój max mm 45×130 60×160
Długość wyrobu gotowego mm 155 ÷ 1500 150 ÷ 2350 150 ÷ 1500
Wydajność cięcia m/h 800 ÷ 1400
Dokładność cięcia – nie gorzej jak mm ± 1
Średnica piły tnącej mm ø 450×30
Moc silnika napędowego piły/łączny pobór mocy kW 4,0 / 8,0
Sortownik taśmowy pneumatyczny m 5 ÷ 9,2
Obsługa 1 osobowa
Ilość kieszeni sortownika szt. 4 ÷ 16
Długość sortownika m 5 ÷ 21

Wyposażenie oferowanych maszyn:

  • oprogramowanie pozwalające wycinać wady zgodnie z przeznaczeniem listw
  • oprogramowanie optymalizujące cięcie wg długości i zadanych klas
  • dodatkowo może być dostarczony sortownik i jego oprogramowanie.

Czas realizacji

Przeciętnie do 8-10 tygodni od dnia podpisania kontraktu. Po podpisaniu kontraktu przekazywana jest część DTR umożliwiająca przygotowanie stanowiska do montażu maszyny.

Gwarancja

Sprzedawca, asekurowany przez producenta, tj. firmę KINEMATIC z Egeru, Węgry, udziela 12 miesięcznej gwarancji przy pracy jednozmianowej lub 6 miesięcznej przy pracy dwu lub trzy zmianowej, licząc od dnia protokolarnego przekazania maszyny do eksploatacji. Warunkiem koniecznym powyższego jest uruchomienie maszyny przez serwis sprzedającego.

Montaż i uruchomienie

Wymagane oddzielne zamówienie na montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi produkcyjnej i technicznej.

Serwis

Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia serwis firmy:
„PENNY-DOBROSZYCE” Sp. z o.o.
Dobroszyce, ul. Trzebnicka 20, tel. (071) 314 12 11, fax (071) 314 15 60
mobile: 0 502 373-355, 0 502 322-238
email: biuro@penny.pl

Pilarka optymalizująca przepływowa

Skontaktuj się z nami

Łukasz Misterowicz +48 507 029 320 lukasz.misterowicz@penny.pl