Treść główna

Porady Ciekawostki Bezpieczeństwo – dotacja z ZUS

Bezpieczeństwo – dotacja z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – informuje nas portal drewno.pl . Ostateczny termin składania wniosków upływa 16. sierpnia, a pierwsze wnioski składać można od 15. lipca. Zainteresowanie dotacjami z ZUS jest dość duże, stąd pewne zaostrzenie podejścia co do możliwości poprawiania złożonej dokumentacji oraz nowe ograniczenia w wysokości przyznawanych środków na niektóre działania.

Widzimy wiele możliwości które wpisują się w ten program. Zamiana pilarek ręcznych, stolikowych, do cięcia poprzecznego czy też wzdłużnego, wyspecjalizowanymi maszyny typu pilarki automatyczne do cięcia poprzecznego w pakietach lub solo, optymalizerki oraz pilarki formatowo-panelowe. Poprawa bezpieczeństwa pracowników a przy okazji zwiększenie dokładności, wydajności a niejednokrotnie zmniejszenie kosztów. Oczywiści mając na uwadze poziom własnej inwestycji nawet tylko 20%.

Choć nie trzeba się spieszyć ponieważ kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, a termin z pewnością nie będzie skrócony, to dopilnować należy ostatecznych terminów i formalnych wymogów. Lepiej złożyć dopracowaną dokumentację, podstawowe błędy wykluczają wniosek już na starcie, a w przypadku konieczności uzupełnienia informacji będzie to można uczynić tylko raz. W przypadku błędów w uzupełnieniu wniosek będzie również odrzucony. Zainteresowanie jest dość duże, stąd pewnie zaostrzenie podejścia co do możliwości poprawiania złożonej dokumentacji. Pisze dalej portal drewno.pl.

W ubiegłorocznej edycji konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywną formalną ocenę otrzymały 1064 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymały 634 projekty. Kwoty dotacji opiewały od 4 do ponad 329 tys. zł, a ich łączna wartość sięgnęła blisko 50,3 mln zł.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Na jakie środki można liczyć ?

W ramach konkursu ZUS ma do rozdysponowania kwotę 50 mln. Zł. Jest to kwota spora, jednak pamiętajmy że dotyczy ona całego kraju. Jeżeli o dofinansowanie stara się firma mikro, to może liczyć na 90% dotację, przy czym kwota dotacji przeznaczona na inwestycję nie może przekroczyć 139 tys. zł. W przypadku firmy małej to 80% dofinansowania przy maksymalnej kwocie dofinansowania 210 tys. zł. Jeżeli chodzi natomiast o firmy średnie odpowiednio 60% dofinansowania i kwota 340.000,00 zł. Przedsiębiorstwa duże mogą liczyć na 20% dofinansowania i  maksymalną kwotę 499 tys. zł. Dodatkowo można otrzymać jeszcze 1000 zł na działania doradcze. 
Uwaga: Podane kwoty są kwotami brutto.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  środki ochrony indywidualnej.

Ograniczenia finansowe

Firmy z branży drzewnej mogą dofinansować sobie między innymi instalacje odpylające czy podnośniki nożycowe. Natomiast przedsiębiorstwa usług leśnych, zakup przyczepek zrywkowych. Jednak w przypadku przyczepek zrywkowych limit dofinansowania został ustalony na 30 tys. zł, co znacznie ogranicza możliwość realnego skorzystania z dotacji. To ważna informacja, gdyż dotychczas nie było takiego ograniczenia i firmy leśne mocno na nie liczyły. Podobne ograniczenie kwotowe obowiązuje w przypadku wózków jezdniowych, dla których w poprzedniej edycji obowiązywała kwota 50 tys. zł – teraz to niestety również tylko 30 tys. zł. Nie ma natomiast dodatkowego ograniczenia co do instalacji odpylających.

Jak wyłaniane są wnioski do dofinansowania?

Wnioski złożone do 16. sierpnia podlegają ocenie. Każdemu z nich przyznawana jest odpowiednia ilość punktów, a następnie tworzona lista rankingowa. Następnie wybierane są wnioski od „góry” listy, aż do momentu wyczerpania kwoty 50 mln. Do najważniejszych kryteriów oceny wniosków należą:

 1. Wielkość przedsiębiorstwa
  – mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje 5 punktów – (jest to wartość maksymalna w tym kryterium)
  – małe przedsiębiorstwo – 4 punkty 
  – średnie przedsiębiorstwo – 3 punkty 
  – duże przedsiębiorstwo – 1 punkt
 2. Kategoria ryzyka działalności (punkty uzyskane w tym kryterium liczą się podwójnie)
  – od 1 do 3 – 2 punkty 
  – od 4 do 5 – 4 punkty
  – od 6 do 9 – 8 punktów
  – pow. 10 – 10 punktów (maksymalna wartość)
 3. Lokalizacja
  – dolnośląskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie – 5 punktów (maksymalna wartość)
  – kujawsko-pomorskie; lubuskie; opolskie; podlaskie; śląskie; zachodniopomorskie – 4 punkty
  – pomorskie; lubelskie; łódzkie; świętokrzyskie – 3 punkty 
  – podkarpackie – 2 punkty 
  – małopolskie; mazowieckie – 1 punkt
 4. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  – w firmie mikro – 5 punktów (maksymalna wartość) 
  – w firmie małej – 4 punkty 
  – w firmie średniej – 3 punkty 
  – w firmie dużej – 2 punkty

W powyższych kryteriach można uzyskać maksymalnie 25 punktów, dochodzi do tego jeszcze 40 punktów, które uzyskuje się między innymi za zasadność wydatków i działań, poprawne wpisywanie się w cele dofinansowania czy też odpowiednią wysokość kosztów. W naszej ocenie kluczem otrzymania dofinansowania jest dobre wpisanie się w kryteria oceny oraz dokładne przygotowanie już pierwszego wniosku, aby nie „odpaść” podczas oceny wstępnej (formalnej). W trakcie oceny wniosku, w przypadku konieczność jego uzupełnienia, trzeba również pamiętać o dokładności i dotrzymaniu 14 dniowego terminu.

źródło: https://www.drewno.pl/artykuly/11465,rusza-nowa-runda-dotacji-z-zus.html