Treść główna

Porady Ciekawostki Choroby sosny

Choroby sosny

Jednym z najbardziej popularnych drzew iglastych w Polsce jest sosna. Drzewo to narażone jest na działanie wielu szkodników i ataki różnych chorób.

choroby sosny

Najpopularniejsze schorzenia sosny

Choroby sosny mogą dotyczyć zarówno młodych drzewek, jak i wieloletnich. Dotykają zwykle określoną część drzewa – korzenie, pnie, pędy, nasiona czy igły. Patogeny atakują sosnę, wywołując wiele szkód, w szczególności w monokulturach, czyli lasach sosnowych, gdzie mogą się szybko rozprzestrzeniać na kolejne drzewa, obniżając ich wartość gospodarczą i prowadząc je do obumierania. Najgroźniejsze są choroby korzeni sosny, choć i inne mogą być dla niej zabójcze. Najpopularniejsze choroby sosen to m.in.:

  • osutka sosny (wiosenna, jesienna),
  • skrętak sosny,
  • zamieranie pędów sosny,
  • obwar sosny,
  • huba sosny,
  • zgorzel siewek,
  • dławienie siewek,
  • rdza wejmutkowo-porzeczkowa.

Osutka sosny

Osutka lub osutki sosen to grupa chorób wywołana m.in. przez działalność grzyba pasożytniczego Lophodermium pinastri. Najczęściej do infekcji sosen zachodzi, jeśli zima była łagodna, a po niej następuje wilgotna wiosna. Objawem osutki sosny są żółte lub brązowe przebarwienia igieł. Początkowo mają one postać pasków na obwodach igieł, a później pokrywają ulistnienie w całości, przez co igły odpadają. Patogeny zagrażają sosnom młodszym niż 5 lat.

Zobacz także: Szkodniki drewna – jak sobie z nimi radzić?

choroby sosny

Skrętak sosny

Jest chorobą atakującą tegoroczne, główne lub boczne pędy sosny zwyczajnej. Są groźne dla szkółek i upraw młodych sosen. Przyczyną powstania choroby jest rdza dwudomowa, pełnocyklowa Melampsora pinitorqua. Pasożytuje ona na sosnach.

Zamieranie pędów sosny

Pędy sosny atakowane są przez patogeny – grzyby, m.in. Ploioderma lethale, Gremmeniella abietina, Cenangium ferruginosum, Sphaeropsis sapinea, Sicococcus conigenus. Choroba może rozwijać się we wszystkich stadiach wzrostu drzewa. Objawem choroby jest nerkoza dotykająca wierzchołki młodych pędów, a później także korę starych gałązek. Igły nie są zielone, a słomkowożółte, czerwone lub brązowe. Chore pędy odpadają wraz z igłami.

Obwar sosny

Choroba ta znana jest również jako rdza kory zwyczajnej, osmół czy suchoczub, z uwagi na wysychanie górnych pędów drzewa. Sprawcą choroby jest grzyb rdzawnikowy Conartium flaccidium.

Huba sosny

Chorobę tą powoduje czyreń sosnowy i prowadzi ona do zgnilizny najcenniejszych partii drzewa.

Zgorzel siewek

To choroba atakująca kiełkujące nasiona sosny, jak również wschody i młode siewki. W Polsce powodują ją zespoły grzybów – nawet około 30 różnych gatunków. Najczęściej zgorzel siewek wywoływany jest w szkółkach sosny przez sierpik i Rhizoctonia solani.

Zobacz także: Olejek sosonowy

Dławienie siewek

Siewki sosny narażone są również na działalność grzyba chropiatki pospolitej, którego owocniki niekiedy silnie i groźne obrastają saprofitycznie. Atakują siewki i młode drzewa sosen, doprowadzając ostatecznie do ich zamierania.

Rdza wejmutkowo-porzeczkowa

Rdza sosny jest spowodowana działalnością grzybów dwudomowych – Cronartium ribicola, który przenosi się na sosnę wejmutkę z porzeczki czarnej, stąd też nazwa choroby. Jej objawem są żółte plamy na igłach, a w drugim roku po zakażeniu, drzewo ma pomarańczowe przebarwienia na korze.