Treść główna

Porady Obróbka drewna Co to jest system Orbit?

Co to jest system Orbit?

System OrbitSystem Orbit jest to system odsunięcia ramy piłowej w ruchu powrotnym (do góry) podczas cięcia cienkiej lamelki na minitrakach firmy NEVA.
System ten znalazł zastosowanie w modelu TR 88 ORBIT + w roku 2008 zastępując wcześniej oferowane TR 88 CLASIC i TR 88 ORBIT.
Podstawowym, nowym, absolutnie innowacyjnym rozwiązaniem, zdecydowanie poprawiającym parametry eksploatacyjne minitraka było zastosowanie, opatentowanego przez amerykańską firmę OGDEN, systemu hydraulicznego odsunięcia ramy piłowej od wrębu w czasie jej ruchu jałowego. Efektem jest wyeliminowanie tarcia grzbietów zębów pił o dno wrębu, a w konsekwencji ograniczenie tępienia pił i zwiększenia ich czasu pracy o ok. 30 %. Rozwiązanie to do dnia dzisiejszego jest jedynie stosowane w minitrakach firmy NEVA.

System Orbit w minitrakach NevaMinitrak Neva

Wcześniejsze rozwiązanie, w dalszym ciągu stosowane w innych modelach, polega na wykonaniu ramą piłową stałego nakłonu w kierunku przerabianego materiału. Z uwagi na to, że stały nakłon nie jest skorelowany ze zmiennym posuwem i różnymi wysokościami przecinanego drewna nie jest możliwe 100 % wyeliminowanie wspomnianego wcześniej tarcia. Zwłaszcza jest ono odczuwalne w przypadku cięcia desek szerokich o szerokościach w przedziale 200 – 250 mm.

Wyeliminowanie tarcia pił o dno wrębu poza zwiększeniem czasu pracy pił między ostrzeniami ma dodatkowe pozytywne konsekwencje :
– zmniejsza nakłady na narzędzia,
– poprzez ograniczenie grzania zębów pił poprawia dokładność cięcia,
– umożliwia stosowanie pił o cieńszych brzeszczotach, a tym samym poprawia wydajność materiałową,
– zmniejsza hałas w czasie pracy.