Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Czy istnieje możliwość konfiguracji i kontroli optymalizerek poprzez wykorzystanie łącza WLAN (WiFi) oraz LAN?

Czy istnieje możliwość konfiguracji i kontroli optymalizerek poprzez wykorzystanie łącza WLAN (WiFi) oraz LAN?

Monitor sterujący do pilarki optymalizującej KP 900W dobie wysoko rozwiniętej technologii i automatyzacji każdy z nas dąży do jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu i pieniędzy. Praca ludzka jest wyjątkowo cenna (zawłaszcza praca wykwalifikowanego personelu). Branża drzewna patrząc pod kątem automatyzacji procesów jest na różnym poziomie: w małych zakładach większość prac odbywa się na ręcznie obsługiwanych maszynach bez wykorzystania mechanizacji, w wielkich kombinatach przerób drewna okrągłego osiąga często milion kubików na rok.
Oczywiście producenci maszyn prześcigają się z wprowadzaniem nowinek technicznych do swoich rozwiązań. W części mechanicznej jest to postęp bardziej ewolucyjny, ale w zakresie sterowania i automatyzacji jesteśmy świadkami permanentnej rewolucji.
Firma STÖRI MANTEL nie tylko nie odbiega technicznie od innych, ale wyznacza również nowe kierunki, pamiętając przy tym o podstawowym, pierwotnym założeniu wykorzystania maszyny. Sztuką jest upraszczać obsługę a komunikację z softwerem czynić max intuicyjną.
TAK, optymalizerki KP900 STOERI MANTLA zmierzają i są blisko oraz posiadają możliwość konfiguracji i kontroli poprzez wykorzystanie wymienionych łączy. Modyfikacja i wprowadzanie danych, zadawanie priorytetów dla potrzeb nowego zamówienia może odbywać się już na etapie przyjmowania zamówienia. Ciekawy jest fakt, iż takie rozwiązanie może być przydatne nie tylko dla usprawnienia pracy maszyny i jej operatora, ale również do celów serwisowych. Daje to możliwość kontroli prawidłowej pracy maszyny i wyszukania ewentualnych błędów czy tez usterek.