Treść główna

Porady Obróbka drewna Czy można uniknąć zakleszczania materiału przy cięciu poprzecznym?

Czy można uniknąć zakleszczania materiału przy cięciu poprzecznym?

Pilarka UKSCięcie poprzeczne desek czy bali jest jedną z podstawowych operacji w tartaku czy stolarni. Zakleszczanie piły w jego trakcie jest szczególnie niebezpieczne gdy pracujemy z grubą tarcicą lub balami z drewna suchego. Zwłaszcza drewno bukowe podlega znacznej deformacji lub spękaniom po suszeniu. Analiza wielu wypadków u producentów schodów, mebli czy podłóg pokazuje, że tylko pilarka ze skutecznym dociskiem uniemożliwiającym ruch materiału podczas cięcia jest bezpieczna. Bezpieczny cykl pracy rozpoczynający się od dociśnięcia materiału dociskiem wyposażonym w listwy zębate z regulowaną siłą (pneumatycznie lub hydraulicznie) kończy się ruchem piły tnącej wykonującej cięcie na nieruchomym materiale.
Tak pracują pilarki typu UKS oferowane przez PENNY Dobroszyce. Ich typoszereg pozwala na cięcie bali aż do 800 mm szerokości. Dla pełnej wiedzy o możliwościach wystarczy poprosić dystrybutora o diagram cięcia dla tych maszyn.