Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Czy pilarki mają możliwość automatycznej zmiany obrotów wałów piłowych ?

Czy pilarki mają możliwość automatycznej zmiany obrotów wałów piłowych ?

Pilarka wielotarczowa- wał piłowyPopularne pilarki wielotarczowe w swoim standardowym wyposażeniu nie mają automatycznej zmiany obrotów wałów piłowych. Przyczyna tkwi w wysokich kosztach zainstalowania elementów wykonawczych tj. falowników. Falowniki dla silników o mocach 50kW są bardzo drogie, koszty sięgają poziomu 15000-20000 zł. Dlatego w praktyce nie dokonuje się regulacji obrotów na wale piłowym. Zmianę obrotów wykonuje się poprzez wymianę kół pasowych o różnych średnicach tak, by optymalnie dobrać obroty wału piłowego do odpowiedniej piły. Zmiana obrotów powoduje lepszą wydajność maszyny, lepszą jakość obrabianego materiału oraz dłuższą żywotność narzędzia (piły). To wszystko przyczynia się do redukcji kosztów eksploatacyjnych.
Dobór obrotów jest ściśle uzależniony od stosowanego narzędzia. Firma TOS Svitavy, jako dobrze znany czeski producent renomowanych maszyn do obróbki drewna w swoich wielopiłach zaleca:
• Dla średnicy 250-300mm wał piłowy powinien posiadać 5500-4450 obr./min
• Dla średnicy 350-400mm wał piłowy powinien posiadać 3800 obr./min
• Dla średnicy 450mm wał piłowy powinien posiadać 3300 obr./min