Treść główna

Porady Ciekawostki Dendrologia – co to takiego?

Dendrologia – co to takiego?

Dendrologia to słowo pochodzące z greckiego dendron – drzewo oraz logos – nauka. W skrócie można więc powiedzieć, że jest to nauka o drzewach, ich życiu, gatunkach i występowaniu. Inaczej rzecz ujmują jest to drzewoznawstwo, czyli dział botaniki, który zajmuje się drzewami oraz krzewami, ze szczególnym uwzględnieniem ich morfologii, anatomii, geografii i genetyki. Dendrologia obejmuje również introdukcję, czyli możliwość uprawiania obcych gatunków w różnych częściach świata oraz ich aklimatyzację.

dendrologia


Badania i obserwacje drzew prowadzi się zasadniczo w arboretach, ogrodach botanicznych lub dendrologicznych. Dziedzina ta spełnia ważną funkcję w ogrodnictwie, leśnictwie oraz architekturze krajobrazu.

Dendrologia i jej geneza

Geneza dendrologii sięga praktycznie czasów Krzysztofa Kolumba, który podróżując poznawał świat, nowe kultury i gatunki roślin. Jednakże właściwe ogrody dendrologiczne, w których można było prowadzić badania naukowe, zaczęły powstawać na przełomie XVIII i XIX wieku – właśnie wtedy powstało najwięcej tego typu obiektów. W tym samym czasie aktywnie zaczęła rozwijać się dendrologia, ludzie dążyli do tego, by poznać nowe gatunki roślin, ich specyfikę oraz możliwość aklimatyzacji w innym klimacie tudzież sztuczne stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych. Dendrologia jako nauka znajduje odbicie również na płaszczyźnie rekreacyjnej – ogrody dendrologiczne to doskonały sposób, by odpocząć, poznając przy tym nowe, egzotyczne gatunki drzew.

dendrologia

Dendrologia a studia

Dendrologia to jeden z kierunków studiów, realizowany przez wiele uczelni wyższych. Studenci zdobywają teoretyczną i praktyczna wiedzę z zakresu szeroko rozumianej dendrologii. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie przede wszystkim w arboretach, ogrodach botanicznych i dendrologicznych oraz jednostkach związanych bezpośrednio lub pośrednio z uprawą i badaniami w zakresie poszczególnych gatunków drzew i krzewów.

Warto nadmienić, że ogród dendrologiczny to miejsce ogólnodostępne. W założeniu jest to jednostka, w której obrębie są hodowane drzewa oraz prowadzone badania naukowe dotyczące poszczególnych gatunków. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby z zasobów jednostki korzystały osoby, które kochają rośliny i chcą przebywać w ich bezpośrednim towarzystwie. Swoistą opiekę nad arboretami znajdującymi na terenie całego kraju pełni Polskie Towarzystwo Dendrologiczne.