Treść główna

Porady Ciekawostki Dezynsekcja i dezynfekcja drewna

Dezynsekcja i dezynfekcja drewna

Jednym z największych zagrożeń dla różnych gatunków drewna są szkodniki – insekty, które od wewnątrz lub od zewnątrz niszczą jego strukturę. Aby pozbawić drewno tego rodzaju zagrożeń, przeprowadza się jego dezynsekcję i dezynfekcję.

dezynfekcja drewna, dezynsekcja drewna

Dezynsekcja i dezynfekcja – na czym to polega?

Dezynsekcja polega na zwalczaniu szkodników – drewnojadów z drewna – w domach prywatnych, czy w zakładach przemysłowych. Pozwala na pozbycie się z różnych struktur drewnianych szkodników, które z czasem przyczyniłyby się do całkowitego ich zniszczenia, żywiąc się drewnem.
Dezynfekcja jest procesem niszczenia form wegetatywnych mikroorganizmów w drewnie. Oznacza ona odkażanie drewna, usunięcie drobnoustrojów, ale niekoniecznie ich form przetrwalnikowych.
Dezynfekcja drewna stosowana jest najczęściej przed wprowadzeniem go do produkcji meblarskiej czy budowlanej, z kolei dezynsekcja w toku jego użytkowania.

Zobacz także: Szkodniki drewna – zwalczanie.

Metody chemiczne

Do metod chemicznych dezynsekcji drewna zalicza się fumigację, czyli dezynsekcję gazową, z zastosowaniem fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub całych budynków, umieszczonych pod folią. Jest to skuteczny proces, o ile jest przeprowadzany w dodatnich temperaturach.
Do dezynfekcji można używać szeregu związków chemicznych, wśród których wyróżnia się:

  • alkohole,
  • aldehydy,
  • związki fenolowe,
  • biguanidy,
  • związki metali ciężkich,
  • związki halogenowe,
  • fiolet krystaliczny (barwnik),
  • utleniacze – nadtlenki,
  • kwasy i zasady.

dezynfekcja drewna, dezynsekcja drewna

Metody ekologiczne

Dezynsekcję drewna można przeprowadzić bez szkody dla środowiska naturalnego, przy użyciu metody termicznej, mikrofalowej. Polega ona na nagrzaniu drewna do temperatury 55-56 stopni Celsjusza, w której giną ksylofagi.
Wśród metod ekologicznych dezynfekcji drewna, stosuje się dezynfekcję parą wodną, w temperaturze 100-105 stopni Celsjusza pod zmniejszonym ciśnieniem, 0,5-0,45 atmosfer. Można również przeprowadzić ten sam proces odkażając drewno promieniami UV o długości fali 256 mm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu i na niezasłoniętych powierzchniach.

Czy można dokonywać takich prac samodzielnie?

Generalnie, dezynsekcję termiczną można przeprowadzić wyłącznie z zastosowaniem profesjonalnych systemów mikrofalowych, w których posiadaniu są wyspecjalizowane firmy. Takie urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty.
Chemiczne metody dezynfekcji i dezynsekcji obowiązkowo muszą być przeprowadzane przez firmy trudniące się takimi usługami, które potrafią odpowiednio zabezpieczyć teren, na którym będą niszczyć szkodniki drewna.

Zdjęcia: hisks via SXC, USFS Region 5 via Flickr.