Treść główna

Porady Ciekawostki Frezowanie drewna – rodzaje i podział frezów

Frezowanie drewna – rodzaje i podział frezów

Drewno jest materiałem łatwo poddającym się obróbce z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i mechanicznych. Dzięki temu można z niego tworzyć wiele przedmiotów służących do dekoracji i codziennego użytku. Jednym z rodzajów obróbki drewna jest frezowanie.

frezowanie drewna, rodzaje frezów, podział frezów

Co należy rozumieć pod pojęciem frezowania?

Frezowanie jest rodzajem obróbki skrawaniem, w którym stosuje się tzw. frezy, czyli narzędzia wieloostrzowe. Pozwalają one frezować płaszczyzny drewna, rowki, nacinać gwinty, koła zębate czy frezować powierzchnie o dowolnych kształtach. Podczas frezowania dokonuje się ruchu obrotowego narzędzia dookoła osi.

Różne rodzaje frezów

Wyróżnić można wiele typów frezów, czyli narzędzi wykorzystywanych do frezowania drewna.

Rodzaje frezów – kształt

Ze względu na kształt takich narzędzi wymienić należy frez:

 • do gwintów,
 • kształtowy,
 • walcowy, posiadający ostrza na powierzchni bocznej,
 • czołowy, wyposażony w ostrza na powierzchni czołowej,
 • walcowo-czołowy, stanowiący połączenie dwóch poprzednich frezów,
 • tarczowy,
 • krążkowy,
 • trzpieniowy,
 • modułowy, służący do frezowania zębów kół zębatych,
 • ślimakowy, do frezowania zębów kół zębatych metodą obwiedniową,
 • kątowy, posiadający ostrza na dwóch powierzchniach stożkowych, umożliwiający jednoczesne frezowanie dwóch powierzchni płaskich nachylonych do siebie pod pewnym kątem,
 • palcowy.

frezowanie drewna, rodzaje frezów, podział frezów

Rodzaje frezów – geometria

Z uwagi na geometrię ostrzy frezów wyróżnia się frezy do:

 • wykonywania rowków o zarysie prostoliniowym – frezy tarczowe trzystronne z ostrzami prostymi lub trzystronne naprzemianskośne,
 • przecinania drewna – frezy jednostronne, nazywane również piłkowymi,
 • obróbki płaszczyzn – frezy walcowe,
 • obróbki płaszczyzn, płaszczyzn z obrzeżem i rowków teowych – frezy walcowo-czołowe,
 • wykonywania rowków trapezowych i kątowych – frezy kątowe.

Frezy mocuje się do urządzeń frezujących za pomocą nasadzenia, np. we frezarkach dolnowrzecionowych lub strugarkach czterostronnych, czopiarkach i maszynach wieloczynnościowych. Znajdują one zastosowanie głównie w stolarstwie i meblarstwie. Z kolei frezy trzpieniowe mocowane są w takich obrabiarkach, jak frezarki górno i dolnowrzecionowe, centra obróbcze, czy we frezarkach dolnowrzecionowych.