Treść główna

Porady Ciekawostki Impregnacja drewna konstrukcyjnego

Impregnacja drewna konstrukcyjnego

Drewno od wieków jest materiałem konstrukcyjnym, charakteryzującym się wieloma cennymi właściwościami użytkowymi. Aby służyło ono przez wiele lat w niezmienionym stanie użytkownikom, musi być odpowiednio zaimpregnowane.

impregnowanie drewna konstrukcyjnego

Impregnacja drewna konstrukcyjnego – informacje

Impregnacja drewna konstrukcyjnego nadaje mu większą trwałość i odporność na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych. Zapewnia mu odpowiednią trwałość biologiczną. Naniesienie impregnatu na drewno powoduje, że staje się ono odporne na działanie grzybów domowych, owadów, technicznych szkodników drewna, ale również jest uodpornione na działanie ognia do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania się.

Zobacz także: Jak wybierać drewno konstrukcyjne?

Zasadność impregnacji drewna konstrukcyjnego

Dzięki impregnacji drewna konstrukcyjnego przedłużamy jego trwałość i niezmieniony wygląd. Możemy też zabezpieczyć się przed wybuchem gwałtownego pożaru. Bez impregnacji drewno mogłoby zawilgotnieć i spróchnieć, a w jego wnętrzu mogłyby się zalegnąć korniki bądź grzyby.

impregnowanie drewna konstrukcyjnego

Jak przeprowadzać impregnację?

Przygotowując się do impregnacji drewna konstrukcyjnego należy określić i przeliczyć kubaturę drewna w metrach sześciennych na metry kwadratowe. Następnie na opakowaniu wybranego impregnatu trzeba sprawdzić normę zużycia i obliczyć, ile środka zużyjemy na zaimpregnowanie drewna. Później po impregnacji drewno trzeba zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, jeśli stosujemy impregnaty odporne na wymywanie i przeznaczone do stosowania na zewnątrz, które utrwalają się w ciągu 48 godzin. Impregnat nakładamy na drewno za pomocą pędzla lub wałka.

Jaki impregnat wybrać?

Przystępując do wyboru środka impregnacyjnego do drewna konstrukcyjnego warto określić pożądany zakres jego ochrony, jaki chcemy uzyskać. Wielofunkcyjne preparaty impregnacyjne pozwalają chronić drewno konstrukcyjne przed ogniem, grzybami i owadami. Podstawowa impregnacja powinna obejmować uodpornienie drewna na grzyby i inne formy biodegradacji. Zawsze przed zakupem środka impregnacyjnego sprawdźmy, w jaki sposób i w jakim zakresie zabezpieczy on drewno, jak trzeba go nakładać i jaką wydajnością się charakteryzuje.