Treść główna

Porady Ciekawostki Impregnowanie drewna – porady

Impregnowanie drewna – porady

Impregnacja to inaczej zabezpieczanie materiałów i elementów drewnianych przed szkodliwym działaniem różnorodnych czynników zewnętrznych. W jaki sposób i przy użyciu jakich środków należy impregnować drewno?

impregnacja drewna

Na czym polega impregnacja drewna?

Impregnowanie drewna zapewnia mu skuteczną, wszechstronną ochronę przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów, ognia czy czynników atmosferycznych. Dla uzyskania takiej ochrony konstrukcji drewnianych należy wybrać odpowiedni preparat impregnujący, a następnie dokonać prawidłowej impregnacji. Zobacz także: ochrona drewna.
Polega ona na tym, że przy użyciu odpowiednich narzędzi nanosi się impregnat na powierzchnię drewnianą. Powinien on możliwie jak najgłębiej wniknąć w strukturę drewna. Impregnację przeprowadza się wyłącznie w stosunku do drewna odpowiednio suchego, którego wilgotność nie przekracza 30 proc.

Przygotowanie drewna do impregnacji

Skuteczność działania impregnatów zależy w dużej mierze od tego, jak głęboko wnikną one w strukturę drewna. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie elementów, które mają zostać poddane procesowi impregnacji. Drewno przygotowane do zabezpieczania powinno być przycięte na docelowe wymiary, aby dalsza jego obróbka nie powodowała usuwania warstw impregnatu. Niezwykle istotne jest również, aby drewno było odpowiednio suche, ponieważ, jak zostało wspomniane powyżej, impregnaty dobrze wnikają w materiał o wilgotności nieprzekraczającej 30 proc. W wyniku dokonania impregnacji w drewnie zachodzą procesy chemiczne, polegające na wnikaniu i utrwalaniu się środka impregnacyjnego w drewnie.

Do impregnacji nadaje się wyłącznie drewno suche i obrobione. Jeśli jest pomalowane, przed dokonaniem impregnacji należy je zeszlifować, wyczyścić i wysuszyć oraz odtłuścić.

Metody impregnacji drewna

Można wyróżnić kilka sposobów impregnowania drewna. Z uwagi na sposób podawania impregnatu do drewna, mówimy o metodach bezciśnieniowych i dyfuzyjnych. Te pierwsze dzielą się na metody powierzchniowe i impregnacji głębokiej.

Można wykonać impregnację bezciśnieniową przy wykorzystaniu metody:

  • smarowania,
  • malowania,
  • polewania,
  • kąpieli.

impregnacja drewna

Wśród sposobów na impregnację głęboką wyróżnia się kąpiel:

  • zimną długotrwałą,
  • zimną krótkotrwałą,
  • gorąco-zimną.

Stosując metody dyfuzyjne można zaimpregnować drewno o wilgotności powyżej 30 proc. Wyróżniamy w tym zakresie suchą impregnację, pastowanie, metodę nabojów, bandażowanie, metodę zastrzyków oraz metodę pianową.
Zobacz także: zabezpieczenie drewna przed wilgocią.

Środki do impregnacji drewna

Impregnaty do drewna to zwykle środki chemiczne, przeznaczone do wnętrz mieszkalnych lub do stosowania na zewnątrz. Wyróżnia się przy tym impregnaty:

  • solne, w postaci proszku do przygotowania roztworu lub gotowego koncentratu,
  • wodorozcieńczalne, wykorzystywane do impregnacji drewna metodami przemysłowymi i przy użyciu natrysku lub pędzla,
  • rozcieńczalnikowe, o dużym stopniu toksyczności, do wykorzystywania na zewnątrz.

Błędy przy impregnacji drewna

Impregnowanie pomalowanych elementów drewnianych, dobór niewłaściwych impregnatów, czy rozpoczynanie impregnacji przy wysokim zawilgoceniu drewna, to najczęstsze błędy popełniane przez osoby, które chciałyby w ten sposób chronić elementy drewniane – w swoim ogrodzie i w domu. Na te kwestia warto zwrócić szczególną uwagę.

Zdjęcia: chotda via Flickr, Mesq via Flickr.