Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Jak wyliczyć ilość zakładanych pił na wielopiłę?

Jak wyliczyć ilość zakładanych pił na wielopiłę?

Sprzęg piłowyNie chodzi tu o ilość pił dobieraną do szerokości pryzmy tylko o zależność mocy silnika od ilości pił.
Otóż moc silnika ma decydujący wpływ na liczbę pił, które można jednocześnie zamocować na wrzecionie pilarki. Przykładowo dla pilarki jedno piłowej o maksymalnej wysokości rzazu 100 mm moc silnika powinna wynosić około 8 kW, a dla pilarki, na wrzecionie której można jednocześnie zamocować dziesięć pił, przy maksymalnej wysokości rzazu 120 mm, moc silnika wynosi około 60 kW. A więc:
pilarka jednotarczowa potrzebuje 0,8 kW mocy na 1 cm wysokości cięcia,
• a pilarka wielotarczowa potrzebuje około 0,5 kW na 1 cm wysokości cięcia.
Widzimy, że przy mniejszej ilości pił i mniejszej wysokości rzazu, gdzie można zamontować mniejszą średnicę piły choćby 350 mm zapotrzebowanie mocy na 1 cm wysokości cięcia jest proporcjonalnie większe niż na pilarkach wielotarczowych gdzie przy podanych 120 mm wysokości rzazu wymagana jest średnica piły tarczowej 400 mm.
Zakładając, że piła tarczowa:
• o średnicy 350 mm będzie miała grubość brzeszczotu 2,5 mm a rzaz 3,8 mm
• o średnicy 400 mm będzie miała grubość brzeszczotu 3,0 mm a rzaz 4,2 mm
możemy zauważyć że gdybyśmy sprowadzili porównanie do jednej średnicy piły to proporcje zapotrzebowania mocy na 1 cm wysokości cięcia by się zwiększyło.
Nie bez znaczenia dla określenia zapotrzebowania mocy silnika jest: gatunek drewna, wilgotność drewna, kąt skrawania, grubość wióra i stopień stępienia ostrza.
Mając na uwadze, iż stosowanie pił tarczowych o większej średnicy niż jest to konieczne, jest niewskazane, to przy mniejszych przekrojach piłowanego materiału możemy stosować mniejszy wskaźnik, a przy większych przekrojach większy wskaźnik zapotrzebowania mocy na 1 cm wysokości cięcia.
Przykładowo jeżeli założymy, że wysokość ciętego materiału wynosi 120 mm, zamocowano 10 pił tarczowych o średnicy 400 mm i rzazie piły 4,2 mm i moc silnika wynosi ok. 60 kW to zapotrzebowanie mocy na jedną piłę wynosi 5 kW.
Jeżeli będziemy piłować materiał o przekroju 60 mm, gdzie wystarczy nam do tego piła tarczowa o średnicy 250 mm o grubości rzazu 2,8 mm lub 3,2 mm i zakładając, że z racji zmniejszenia szerokości węglika zmniejszymy zapotrzebowanie mocy do ok. 0,3-0,4 kW na 1 cm wysokości cięcia, to zapotrzebowanie mocy na jedną piłę wyniesie ok. 1,8 – 2,4 kW.
Moc silnika dzielimy przez zapotrzebowanie mocy na jedną piłę przy odpowiedniej wysokości piłowanego materiału i wyjdzie nam ile pił możemy założyć na wielopiłę.
W PENNY-DOBROSZYCE można zawsze zapytać o charakterystyki zależności :
wysokość pryzm =f (posuwu)
dla określonej mocy silnika napędowego i gatunku ciętego drewna gdzie krzywe pokazują max ilość tarcz piłowych optymalnych dla danego przerobu.

!–more–