Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Jaka jest różnica miedzy standardowymi przestawnymi tulejami piłowymi a wersją QUICK w wielopiłach firmy TOS SVITAVY?

Jaka jest różnica miedzy standardowymi przestawnymi tulejami piłowymi a wersją QUICK w wielopiłach firmy TOS SVITAVY?

PWR 421Pilarki wielotarczowe wyposaża się w przestawne tuleje aby poszerzyć możliwości wielopiły. Wówczas taka maszyna, zamiast pracować z możliwością samego rozpuszczania materiału, ma również możliwość pracy jako obrzynarka lub piularka z optymalizacja rozkroju wzdłużnego.
Firma TOS Svitavy, jeden z najbardziej znanych producentów wielopił na rynku polskim, oferuje dwa rodzaje systemu przestawnych tulei STANDARD i QUICK.
Różnice miedzy tymi wariantami przedstawia poniższa tabela, która oparta jest o pilarkę PWR421, ale może być zastosowany również w pilarkach PWR401, PWR301 i PWR321. Te maszyny będą różniły się jedynie maksymalną wysokością i szerokością cięcia (oczywiście pozostaje różnica w napędzie lub jego braku na górne wałki dociskowe). Pozostałe parametry oraz zastosowane sterowanie będą identyczne. 

                    PILARKA WIELOTARCZOWA PWR421 Z PRZESTAWNYMI TULEJAMI

PARAMETR

PWR421
STANDARD

QUICK

Wysokość cięcia(mm)

160

160

Prędkość posuwu(m/min)

5-40

5-40

Silnik piłowe (kW)

45/55/75

45/55/75

Silnik posuwu (kW)

3

3

Panel sterujący

Na ramieniu

Pulpit przestawny bądź stały na stopie ( dł. przew.
6m)

System sterowania

Sterownik ELGO z przyciskami funkcyjnymi oraz
klawiaturą numeryczną

Jednostka PLC oraz panel sterujący ( możliwość
zapisania 5 (10)położeń które są przypisane pod przyciski szybkiego dostępu)

Napęd przestawnych tulei

Silnik asynchroniczny z przekładnią; śruba trapezowa

Servo napęd o regulowanej prędkości (jojstik
potencjometryczny) ; śruby kuliste osłonięte mieszkami

Czas przestawiania

8,5 mm/s

50 mm/s

Sterowanie wskaźnikami laserowymi

Lasery zamontowane na prowadnicy; przesuwane przy
pomocy linki nawiniętej na bębnie napinającym (sprężyna skrętna)

Lasery zamontowane na rampie; przestawiane przy
pomocy linki oraz sprężyny rozprężnej

Szerokość tulei z kołnierzem

Na dwie piły X1+9 mm

Na jedna pilę X2+10 mm

X1

X2

Sterowanie maszyną

Ręczne, dojazd do krańcówek; przełączniki impulsowe

Komputer ( automatyczne sterowanie); ekran dotykowy

Kontrola

Brak kontroli

Pełna ( komunikaty o błędach wyświetlane są na
ekranie

Możliwość pracy z tuleją piłową L=420mm

TAK;( problem z wystającymi śrubami tulei
przestawnych; nie chowają się do końca)

TAK;( żadnych ograniczeń ani utrudnień, śruby są
wycofywane całkowicie)

Po przeanalizowaniu załączonej tabeli łatwo wywnioskować, że system QUICK jest dużo lepszy, nawet gdy pominiemy prędkość działania,  która jest blisko sześciokrotnie wyższa niż w wersji standard.  Największym plusem układu Quick, poza prędkością działania, jest dokładność pozycjonowania pił oraz pełna kontrola nad układem. Jednostka sterująca w sposób ciągły czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem całej maszyny. W przypadku problemu użytkownik na bieżąco jest informowany o stanie maszyny. Kolejny bardzo ważny element to fakt, że w wersji STANDARD drążek przesuwający przestawną tuleję nie chowa się całkowicie. Co za tym idzie?   Jak zaczniemy pracować na maszynie ze standardową tuleją piłową, następuje mocne oklejanie żywicą i trociną drążka przestawnego. Po takiej pracy chcąc szybko przejść na prace z przestawnymi tulejami musimy najpierw dokładnie oskrobać i oczyścić końcówkę drążka do którego mocuje się przestawną tuleję. W wersji QUICK ten problem nie występuje.