Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Jakie prędkości posuwu stosować na wielopile w przypadku cięcia drewna twardego?

Jakie prędkości posuwu stosować na wielopile w przypadku cięcia drewna twardego?

Wielopiła Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy poznać, co to jest prędkość posuwu na wielopile, w jaki sposób jest liczona, i że uzależniony jest od:

– posuwu na ząb,

– ilości zębów piły tarczowej,

-obrotów wrzeciona pilarki tarczowej.

Posuw na ząb.

Obrabiany element przesuwany jest z prędkością u (m/min). Jego przesunięcie w ciągu jednej sekundy wyrażone w milimetrach wyniesie:

1000 u   mm

60         s

w ciągu tej samej sekundy przez element przemieści się z zębów:

1000 v [liczba zębów]

t                    [ s ]

dzieląc przesunięcie elementu w ciągu jednej sekundy przez liczbę zębów przemieszczających się przez element w ciągu tejże sekundy, otrzymamy posuw elementu na jeden ząb ∆z .

Prędkość posuwu na maszynie wyrażana jest w mb/min i oblicza się ze wzoru:

u=  ∆ z * n * z   [mb]

1000     [min]

n= prędkość obrotowa wrzeciona (obr/min)

z= ilość zębów piły tarczowej.

Dla uzyskania dobrej obróbki posuw na ząb dla drewna twardego, powinien oscylować w zakresie 0,1- 0,2 mm i nie powinien być przekraczany.

Pilarka wielotarczowaJeżeli weźmiemy dla przykładu pilarkę wielotarczową, przy której wrzeciono (wał) obraca się z prędkością ok. 2800 obr/min, i do tego założymy piłę tarczową, która posiada dla przykładu 20 zębów to:

– dla minimalnego posuwu na ząb, posuw na maszynie wyniesie 5,6 mb/min,

– dla maksymalnego posuwu na ząb, posuw na maszynie wyniesie 11,2 mb/min.

Jeżeli chcemy zwiększyć lub zmniejszyć prędkość posuwu na wielopile przy obróbce drewna twardego, nie zmieniając parametrów posuwu na ząb, możemy:

– zwiększyć lub zmniejszyć obroty wrzeciona,

– zwiększyć lub zmniejszyć ilość zębów na pile tarczowej,

– zwiększyć lub zmniejszyć jednocześnie obroty wrzeciona i ilość zębów piły tarczowej.

Niemniej jednak należy zawsze pamiętać o tym, że każda piła tarczowa musi obracać się z odpowiednią prędkością skrawania, gdzie jednym z czynników wpływających na jej prędkość skrawania są obroty wrzeciona, zarówno przy pilarkach stolikowych jak i przy pilarkach wielotarczowych.