Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Jakimi sposobami osiągane jest bezpieczeństwo pracy na wielopiłach?

Jakimi sposobami osiągane jest bezpieczeństwo pracy na wielopiłach?

Wielopiła - poradyWielopiły jak wiele innych maszyn do obróbki drewna są traktowane jako maszyny niebezpieczne według obowiązującego prawa. W myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/EC pilarka wielotarczowa, zwana potocznie wielopiłą, zajmuje pierwsze miejsce w wyróżnionych kategoriach podlegających pod dyrektywę nowego podejścia.W wielopiłach jednowałowych i dwuwałowych bezpieczeństwo osiągane jest w pierwszej kolejności przez szczelną konstrukcję (obudowy i osłony) w odróżnieniu od starych konstrukcji. Osłona – klapa wyposażona jest w zamek elektromagnetyczny co uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję w strefę wirowania pił. Wielopiła - KOLL producentJednak najistotniejszą rolę odgrywają zapadki przeciwodrzutowe, które powstrzymują materiał przed gwałtownym wyrwaniem pryzmy czy też deski w przeciwnym kierunku niż kierunek posuwu. Na wielopiłach oferowanych przez PENNY DOBROSZYCE znajdują się trzy rzędy zapadek przeciwodrzutowych: pierwsze dolne krótkie, drugie górne krótkie montowane w skrzyni dociskowej oraz trzecie górne długie montowane na sztywno w korpusie wielopiły. Pilarki posiadają również szereg zabezpieczeń elektronicznych uwzględniających bezpieczeństwo pracy pod kontem obsługi jak i żywotności maszyny. Są to widoczne przyciski STOP, system kontroli obciążenia silników głównych zintegrowany z posuwem i wiele innych.Wielopiły Proponowane przez nas pilarki wielotarczowe typu PWR posiadają certyfikat CE co jest kolejnym istotnym punktem potwierdzającym bezpieczeństwo wielopił.