Treść główna

Porady Ciekawostki Klaster drzewny

Klaster drzewny

O konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej decyduje wiele czynników, między innymi kształtowanie i rozwój klastrów. Czym są klastry i jakie typy wyróżnia się w obrębie tego pojęcia?

klaster drzewny

Czym jest klaster drzewny?

Termin klaster drzewny wykorzystywany jest do określenia skupisk, opartych na wzajemnych relacjach w branży drzewnej – zarówno jeśli chodzi o kwestie biznesowe, jak i naukowe, oraz pomiędzy nią a władzami publicznymi, na poziomie centralnym i regionalnym. Można powiedzieć, że każdy klaster jest formą współpracy pomiędzy partnerami gospodarczymi. Jest on również organizacją stymulującą postęp technologiczny w branży budownictwa drewnianego.

Zobacz także: jak założyć tartak

Jak założyć klaster drzewny?

Może on powstać wszędzie tam, gdzie na określonym terenie występuje koncentracja małych i średnich przedsiębiorstw, współpracują one ze sobą, a ich grupa jest w miarę jednorodna. Istnieją także silne i trwałe relacje między przedsiębiorstwami. Musi także istnieć wspólna kultura, zwłaszcza charakterystyczna dla danego regionu kultura przemysłowa.

Jak funkcjonuje klaster drzewny?

Zadaniem klastrów drzewnych jest wspieranie firm, będących jego członkami, we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji osiągnięć technologicznych, społecznych oraz organizacyjnych z zakresu budownictwa drewnianego i jego otoczenia. Skupia on w sobie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora budowlanego i drzewnego oraz instytucje naukowo-badawcze oraz ośrodki wspierające rozwój na poziomie regionalnym.

klaster drzewny

Klaster drzewny może oferować swoje produkty, usługi, szkolenia oraz wszechstronną pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej w kraju i za granicą. Pozwala także poszczególnym członkom na wykorzystanie możliwości badawczych ośrodków naukowych.

Zobacz także: technolog drewna

Jak dołączyć do klastra?

Firma może dołączyć do wybranego klastra, jeśli złoży deklarację i zgodzi się na warunki umowy partnerskiej. Następnie bierze ona udział w Radzie Klastra, gdzie przedstawiany jest profil przedsiębiorstwa, a później dotychczasowi członkowie klastra głosują nad przyjęciem nowego członka.

Przykład klastra drzewnego w Polsce

Jednym z klastrów drzewnych działających na terenie naszego kraju jest organizacja SIDE-CLUSTER, zlokalizowana w południowo-zachodniej Polsce, zaś większość firm zrzeszonych w tymże klastrze pochodzi z województwa dolnośląskiego. Klaster wprowadził na rynek innowacyjny produkt, w postaci mobilnego energooszczędnego domu drewnianego oraz budynku użyteczności publicznej, wykonany w 100 procentach w warunkach hali fabrycznej.