Treść główna

Porady Ciekawostki Lasy bagienne i ich specyfika

Lasy bagienne i ich specyfika

Lasy bagienne to siedliska leśne oraz bory usytuowane na podłożu torfowym, z wysoko położonym lustrem wody. Woda zazwyczaj posiada niewielką ilość składników pokarmowych. Powstawaniu lasów bagiennych sprzyja wysokie nawilgotnienie, a także okresowe zalewanie wodą. W grupie tej znajdują się lasy olchowe, nota bene, ich powstawanie zależy przede wszystkim od poziomu wód gruntowych oraz lasy łęgowe.

lasy bagienne

Lasy olsowe

Olcha, określana także jako olsza, to skupisko drzew i krzewów z rodziny brzozowatych. Cechą charakterystyczną gatunków należących do tej grupy są brodawki korzeniowe, posiadające zdolność asymilowania atmosferycznego azotu, dzięki czemu w znaczny sposób poprawiają jakość gleby. Szczególne właściwości posiada olsza szara. Lasy olsowe, znane również jako oles lub olszyna, charakteryzują się kępową strukturą runa. W głównej części olszyny rosną gatunki borowe, natomiast w wypełnionych wodą dolinach – rośliny bagienne. Są to miejsca trudno dostępne, przede wszystkim ze względu na podmokłe tereny. Olszyna najczęściej powstaje na podłożu torfowym, choć można ją spotkać także na piaskach i madach. Gatunkiem dominującym jest olsza czarna.

lasy bagienne

Lasy łęgowe

Lasy łęgowe najczęściej występują w bezpośrednim sąsiedztwie rzek i potoków, a także w zasięgu wód powodziowych, nanoszących i osadzających podczas zalewów żyzny muł. Glebą typową dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Zasadniczo lasy łęgowe występują w bezpośrednim sąsiedztwie wód płynących. Wśród drzew najczęściej występuje olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion i dąb. Ze względu na prace związane z regulacją koryt rzecznych oraz prace melioracyjne, lasy łęgowe narażone na wyniszczenie.

Lasy bagienne występują na terenie całego kraju, największe skupiska można spotkać w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego. Drewno pochodzące z lasów bagiennych znajduje zastosowanie w przemyśle (produkcja sklejki), w lutnictwie (m. in. do tworzenia afrykańskiego bębna djembe oraz drewnianych elementów gitary), jako materiał do budowy stępek łodzi i jachtów. Olsza szara często jest wykorzystywana do zalesiania nieużytków o niskiej zawartości azotu. Ciekawostką może być fakt, że aż 28 z 44 gatunków olszy zostało objęte ścisła ochroną.