Treść główna

Porady Ciekawostki Lipa – ABC drewna lipy

Lipa – ABC drewna lipy

Lipa to drzewo należące do grupy około 20 gatunków o podobnej charakterystyce. Drzewo lipy drobnolistnej w naszym kraju jest dość popularne i można się z nim stosunkowo często spotkać. Poza lipą drobnolistną w naszym kraju spotkamy jeszcze drugi rodzaj lipę wielkolistną. Oprócz nich występuje jeszcze kilkanaście innych gatunków drzew lipowych, które jednak w naszym kraju nie występują. Ogólnie drzewa lipowe znane są na terenie całej Europy. W naszym kraju oraz Skandynawii jest to przede wszystkim lipa drobnolistna, natomiast na południu Europy w głównej mierze lipa szerokolistna. Drzewa lipy są długowieczne i po około 350 latach osiągają wysokość nawet 45 metrów i szerokość pnia na poziomie 2 metrów.

lipa, drewno lipy

Lipa i jej parametry techniczne

Lipa to przede wszystkim drewno miękkie, które dzięki temu podlega łatwej obróbce. Świetnie można rzeźbić w drewnie tego gatunku. Pnie drzewa są zazwyczaj proste, dzięki czemu otrzymać można duże fragmenty prostego drewna. Większość prac rzeźbiarskich wykonać można za pomocą dłuta. Do obróbki zastosować można również delikatne ściernice, które świetnie pracują na drewnie lipowym. Barwa lipy jest delikatna, jasna, dzięki temu świetnie nadaje się do bejcowania, które może nieco zmienić tą barwę. Jest to drewno miękkie tak jak już wspomniano w związku z czym jest mało trwałe. Podatność na grzyby i pleśń sprawia, że jeszcze słabiej należy ocenić trwałość lipowego drewna. W budownictwie jego użyteczność jest więc znikoma. Zdecydowanie częściej wykorzystuje je snycerstwo, które prowadzi do wykonania precyzyjnych płaskorzeźb w lipie. Drewno lipy nie ma odporności na warunki atmosferyczne, dlatego też nie może być stosowane na zewnątrz budynków.

lipa, drewno lipy

Drewno lipy – suszenie

Suszenie drewna warto przeprowadzić w powolny sposób, w niezbyt ostrych warunkach, by nie doprowadzić do zniszczenia drewna. Do wad zaliczyć należy na pewno znikomą trwałość i charakterystyczny, długo trwający zapach drewna. Zaletą będzie łatwa obróbka, która sprawia, że rzeźbiarze chętnie sięgają po to właśnie drewno. Wśród częstych wad pojawiają się również kanaliki owadzie, znaki uderzeń pioruna oraz zgnilizny.

lipa, drewno lipy

Lipa i jej zastosowanie

Jeśli chodzi o zastosowanie drewno lipy doskonale sprawdza się przy tworzeniu delikatnych produktów z drewna. Wykonuje się za jego pomocą między innymi zapałki, okleiny, płyty pilśniowe, przyrządy do kreślenia, skrzynki sklepowe, formy hutnicze oraz wykorzystuje się je w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Jeśli chodzi o meblarstwo można je wykorzystać przede wszystkim przy tworzeniu delikatnej sklejki, która nie będzie nazbyt przeciążana i narażona na niekorzystne warunki.

Drewno lipy – ceny

Lipa nie należy do drewna wyjątkowo drogiego. Można znaleźć oferty, gdzie metr sześcienny tego drewna sprzedawany jest za nieco powyżej 100 złotych. Sięgając po to drewno warto sprawdzić jego stan, gdyż często mogą być nam oferowane drewna ze zgnilizną, których rzeczywista wartość będzie znikoma i jego kupno okaże się wyrzuceniem pieniędzy w błoto.

Zdjęcia: Sxc, AllmodernChicago Art Department.