Treść główna

Porady Obróbka drewna Obróbka drewna i jej rodzaje

Obróbka drewna i jej rodzaje

Pomimo tego, że jest ono wykorzystywane już tysiące lat, to znaczenie drewna w różnych dziedzinach naszego życia wcale nie maleje. Drewno jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców w wielu branżach, jednak, aby móc w pełni korzystać ze wszystkich jego właściwości, należy najpierw poddać je odpowiedniej obróbce.

obróbka drewna rodzaje


Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie wyróżniamy rodzaje obróbki drewna i jakie zastosowanie ma każdy z nich. Typy obróbki drewna można z grubsza podzielić według ich zastosowania – tutaj wyróżnia się przede wszystkim obróbkę przemysłową i artystyczną. Technik użytych w celu nadania drewnu określonych właściwości jest kilka. Wspomnieć można między innymi obróbkę ręczną, mechaniczną, do której coraz częściej wykorzystuje się zaawansowane technologicznie obrabiarki do drewna, czy też termiczną, która najbardziej znana jest jako gięcie i nadawanie określonego kształtu kawałkom drewna za pomocą pary.

obróbka drewna rodzaje

fot. linie do klejenia wzdłużnego

Poza tym, wyróżnić można kilkanaście innych typów obróbki – jak chociażby pierwiastkową czy fizykochemiczną. Jednak nie mają one tak szerokiego zastosowania, jak te opisane powyżej. Każdą z tych technik wykorzystuje się w innych celach.

Przemysłowa obróbka drewna

Jeśli chodzi o przemysłową obróbkę drewna, z całą pewnością, najczęściej używa się wszelkiego rodzaju technik automatycznych i maszynowych. Dzięki pełnej automatyzacji produkcji zyskuje się pewność, że wszystkie, najmniejsze nawet detale wykonane będą z pełną dokładnością. Kolejnym – być może jeszcze ważniejszym – atutem metod mechanicznych technik jest także znacznie większa wydajność. Wśród metod przemysłowych wyróżnić można między innymi:

  • frezowanie, polegające na tworzeniu wszelkiego typu rowków, ząbków i innych podobnych detali,
  • toczenie, w którym, zamiast narzędzia, w ruchu znajduje się poddawane obróbce drewno,
  • gięcie, które koniecznie powinno być poprzedzone obróbką za pomocą pary.

obróbka drewna rodzaje

Obróbka ręczna

W przypadku rzemiosła artystycznego, intarsji i wszelkiej sztuki użytkowej, znacznie częściej wybiera się obróbkę ręczną. Dzieje się tak z jednego, bardzo prostego i oczywistego powodu – w przypadku artystycznej obróbki drewna większość prac stanowią te, które bezwzględnie wymagają ludzkiej ręki, a detale, które pojawiają się na tworzonych w ten sposób przedmiotach nie są możliwe do osiągnięcia przez najlepsze nawet maszyny.

Chemiczna obróbka drewna

Osobnym zagadnieniem jest zaś chemiczna obróbka drewna. W odróżnieniu od powyższych metod, obróbka chemiczna nie wpływa w żaden sposób na kształt i inne tego typu właściwości drewna. Jej celem jest przede wszystkim wyodrębnienie z materiału różnych jego składników – kalafonii, celulozy, węgla drzewnego czy terpentyny, a następnie poddanie ich dalszej obróbce. Niekiedy – chociaż nie do końca poprawnie – mianem obróbki chemicznej określa się także takie zabiegi jak lakierowanie, bejcowanie czy impregnowanie, mające na celu zabezpieczenie drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci.