Treść główna

Porady Ciekawostki Od czego zależy barwa drewna?

Od czego zależy barwa drewna?

Od barwy niemal białej do ciemnego brązu – drewno może przybierać różne odcienie. Jakie czynniki decydują o ostatecznej barwie drewna?

barwa drewna, od czego zależy barwa drewna

Kolor drewna

W zależności od gatunku drewno może mieć różną barwę – białą, żółtą, brunatną, czerwoną, czarną, a nawet zieloną. Drewno białe ma zdolność odbijania światła, a czarne pochłania prawie wszystkie barwy, jakie występują w wiązce białego światła.
Na barwę drewna ma wpływ wiele czynników, między innymi warunki klimatyczne. W lasach północnej części strefy umiarkowanej drewno ma najczęściej barwę jasną, a w południowej części strefy umiarkowanej drzewa mają różne barwy i odcienie. W miarę posuwania się na południe, drewno jest zabarwione intensywniej.

Podstawowe barwy drewna krajowego

Gatunek drewna ma duży wpływ na jego barwę. Wśród polskich gatunków drzew wyróżnia się:

  • barwę zbliżoną do białej w przypadku drewna jodły, osiki, świerku, grabu, buku, klonu, olchy i jaworu,
  • barwę żółtą ma drewno brzozy, bukszpanu i limby,
  • barwę brunatną ma drewno dębu, jesionu i wiązu,
  • barwę zbliżoną do czerwonej ma drewno modrzewia, sosny, wiśni, śliwy i trześni,
  • barwę zielonkawą ma drewno grochodrzewu,
  • barwę zbliżoną do czarnej ma drewno orzecha.

barwa drewna, od czego zależy barwa drewna

Barwy drewna egzotycznego

Drewno egzotyczne, zwłaszcza pochodzące z południa, ma bardziej intensywną barwę niż drewno z północy. Wybarwienie drewna egzotycznego może być wielokolorowe. Na przykład:

  • cedr ma kolor ciepły, bladopomarańczowy,
  • makassar ma drewno prawie czarne lub ciemnobrązowe, z wyraźnie zaznaczonymi szarymi, żółtymi lub czerwonymi smugami,
  • palisander ma kolor od jasnobrązowego z czarnymi smugami po śniadobrązowy z pasami niemal fioletowymi,
  • żółtodrzew żółty ma drewno koloru żółtego.

Barwa drewna zmienia się wraz z upływem czasu Na całym przekroju poprzecznym drewno drzew beztwardzielowych jest jednolicie jasno zabarwione, a jedyne różnice widoczne są pomiędzy jaśniej zabarwionym drewnem wczesnym a ciemniej zabarwionym drewnem późnym. Odchylenia kolorystyczne, które czasem są w takich przypadkach widoczne, wynikają z obecności fałszywej twardzieli. Z kolei drzewa twardzielowe mają wyraźnie różne odcienie drewna na przekroju poprzecznym. Ciemniej zabarwiona jest twardziela, która kontrastuje z jasno zabarwionym bielem.