Treść główna

Porady Ciekawostki Odpady drzewne

Odpady drzewne

Odpady drzewne powstają w wyniku obróbki drewna na przykład w zakładach przemysłowych. Wszak tworzone z drewna meble, czy panele podłogowe są stosownie przycinane i szlifowane (zobacz także: szlifowanie drewna). W ten sposób otrzymujemy kawałki drewna, ścinki, wióry lub też trociny. Tego typu odpady odnaleźć można w zakładach zajmujących się przemysłem drzewnym, meblarskim oraz papierniczym. Jak można je wtórnie wykorzystać i czy to prawda, że są niebezpieczne?

odpady drzewne

Odpady drzewne – rodzaje i klasyfikacja

Zgodnie z katalogiem odpadów, należy je zakwalifikować do odpadów z grupy 03. To właśnie w niej mieszczą się odpady powstałe w czasie przetwórstwa drewna. Tego typu odpady wytwarzane są na wszystkich etapach obróbki drewna, w czasie produkowania z niego mebli oraz płyt, jak również wówczas, gdy wytwarzany jest papier.
Odpady drzewne można podzielić na poprodukcyjne oraz poużytkowe. Niektóre powstały bowiem w procesie produkcyjnym, a inne były niegdyś używane, jednak ich właściciele nie korzystają z nich już i podejmują decyzję o pozbyciu się ich.

Niezwykle ważny jest również podział na drewno naturalne, które może zostać wykorzystane po raz wtóry oraz drewno zanieczyszczone, posiadające domieszki jakichś substancji. Zanieczyszczenie chemiczne drewna stwarza jednakże problem – drewno takie staje się niebezpieczne dla środowiska.

odpady drzewne

Zobacz także: Usługi tartaczne

Szkodliwość odpadów drzewnych

Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że powtórne wykorzystanie odpadów drzewnych posiadających pewne domieszki chemiczne, może być groźne dla przyrody. Tymczasem drewno często poddawane jest zabiegom wywołującym jego utoksycznienie. Mowa tu na przykład o impregnacji drewna, która zabezpiecza go przed działaniem między innymi czynników atmosferycznych, ale wpływa tym samym na jego strukturę.

Zagrożeni mogą być również ludzie, ponieważ spalanie niektórych, zawartych w podobnie zabezpieczonych drewnach substancji, może skutkować wytworzeniem groźnych dla ludzi oparów i doprowadzić do ich zatrucia. Dlatego też w Polsce zarówno rynek impregnatów, jak i procesy utylizacji odpadów drzewnych podlegają ścisłej regulacji prawnej.

Wykorzystanie odpadów drzewnych

Odpady drzewne mogą zostać wykorzystane w następujący sposób:

  • w spalarniach, w których piece są tak skonstruowane, by dzięki temu procesowi odzyskana mogła zostać energia (jeśli to odpady czyste, odbiorcami mogą być na przykład zakłady produkcyjne, a jeśli odpady zanieczyszczone chemicznie, tylko spalarnie odpadów),
  • podlegać kompostowaniu, czyli zostać poddane naturalnemu rozkładowi, tworząc tym samym nawóz organiczny (w ten sposób wykorzystywany jest na przykład pył drzewny),
  • jako podściółka przy chowie i hodowli zwierząt (odpady kory, korka, trociny, wióry i ścinki drzewne),
  • podlegać recyklingowi wewnętrznemu (ponowne wykorzystanie w trakcie kolejnego procesu produkcji) lub też recyklingowi właściwemu, gdy jeden zakład oddaje drugiemu odpady drzewne, by zostały wykorzystane na przykład jako surowiec produkcyjny.