Treść główna

Porady Ciekawostki Pożary lasów

Pożary lasów

Największym zagrożeniem dla lasów jest ogień. Pożary wybuchające w lasach lub zaprószone przez nieodpowiedzialnych użytkowników terenów zielonych mogą spowodować ogromne szkody.
Warto podkreślić, że pożar to zjawisko polegające na niekontrolowanym spalaniu w miejscu niepożądanym. Powstaje, jeśli w jednym miejscu zostanie zgromadzony trójkąt czynników, do którego wlicza się tlen, materiał palny i źródło ognia.

pożary lasów

Jakie są przyczyny pożarów lasów?

Dla leśnego drzewostanu i całego ekosystemu lasów pożary są najniebezpieczniejszym zagrożeniem. Ogień bardzo szybko niszczy drzewa, zwłaszcza latem, kiedy są one wysuszone przez słońce. Do najczęstszych przyczyn pożarów lasów zalicza się:

  • nieostrożność ludzi w posługiwaniu się otwartym ogniem – ogień zaprószają niedopałki papierosów, zapałki czy ogniska organizowane w niewyznaczonych miejscach,
  • podpalenia,
  • przyrodnicze – pożar powstaje w wyniku zapalenia się suchej trawy od słońca lub uderzenia pioruna.
  • wady urządzeń i instalacji.

Znacznie rzadziej do pożaru lasu dochodzi samoistnie, w wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego na suche drzewa i ściółkę, choć i z takimi przykładami mamy do czynienia na świecie.

pożary lasów

Zobacz także: podwodne lasy

Rodzaje pożarów

Biorąc pod uwagę rozmiar pożaru lasów, można wyróżnić kilka rodzajów takich zjawisk:

  • najmniejsze pożary – obejmujące przestrzeń poniżej 1 ha,
  • większe pożary – obejmujące przestrzeń od 1 do 10 ha,
  • jeszcze większe pożary – obejmujące do 100 ha przestrzeni,
  • największe pożary – obejmujące powierzchnię większą niż 101 ha.

Największe katastrofy

W Polsce do największego pożaru lasów doszło w 1992 roku, kiedy to na pograniczu ówczesnych województw katowickiego i opolskiego, w Rudach Raciborskich spalił się leśny teren o powierzchni ponad 9000 ha.
W 2007 roku na Peloponezie i na wyspie Eubea w Grecji wybuchł tragiczny w skutkach pożar, który strawił 250 tys. ha ziemi. Rok ten był wyjątkowo tragiczny – wybuchło aż 170 pożarów, większość jednocześnie. Ogień strawił najważniejszą część Parku Narodowego Góry Parnitha. W 2018 roku pożary szalejące w pobliżu Aten w lasach i w kurortach nadmorskich strawiły nie tylko lasy, ale i budynki mieszkalne. W 2011 roku na terenie Ibizy wybuchł wielki pożar, który objął aż 1500 ha lasów. Doszło do tego w miejscowości Sierra de Morna.

Zobacz także: znakowanie drzew

Ciekawostki

Podczas pożaru lasów z objętych ogniem drzew, krzewów i mchów wydzielają się toksyczne dymy, które oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. Ludzie odpowiadają niestety za powstanie ponad 90 proc. pożarów lasów, nie wiedząc przy tym, że po pożarze las potrzebuje dziesiątek lat, aby się odrodzić.