Treść główna

Porady Ciekawostki Stolarka i jej podział

Stolarka i jej podział

Pod pojęciem stolarki i stolarstwa należy rozumieć wyrób różnego rodzaju przedmiotów z drewna. Osoby zajmujące się zawodowo stolarką to oczywiście stolarze.

stolarstwo, stolarka podział

Stolarstwo w Polsce

W XV wieku, dokładnie w 1489 roku w Krakowie powstał pierwszy w Polsce cech stolarski i od tego momentu stolarka prężnie się rozwijała. Wraz z rozbudowywaniem się miast nastąpił rozwój meblarstwa. Pierwszą szkołę, w której uczono stolarki i wyrobu mebli stworzył w 1750 roku Stanisław Konarski. Jednym z najbardziej znanych stolarzy w Polsce był Jan Jakub Simmler, który żył w latach 1791 – 1872. Był rzemieślnikiem, który wytwarzał ręcznie meble drewniane o wysokim poziomie zaawansowania, zarówno pod względem technicznym, jak i artystycznym.

Podział stolarki

Stolarka zajmuje się obróbką skrawaniem, wytwarzaniem i renowacją mebli, a także wykonywaniem, montowaniem, remontowaniem i modernizacją stolarki budowlanej i otworowej. Na tej podstawie można podzielić stolarstwo na kilka działów:

  • stolarka otworowa – okienna i drzwiowa,
  • stolarka budowlana,
  • meblarstwo, czyli stolarka meblowa.

stolarstwo, stolarka podziałac

Stolarstwo a ciesielstwo

Bardzo często pojęcia stolarstwo i ciesielstwo są wykorzystywane w nieprawidłowym kontekście. Tym, co je łączy jest fakt, że przedmiot obu to praca z drewnem. Niemniej stolarka polega na tworzeniu z różnych rodzajów drewna lub z materiałów drewnopochodnych, mebli i przedmiotów codziennego użytku. Z kolei cieśla i ciesielstwo dotyczy tworzenia znacznie większych konstrukcji drewnianych o charakterze budowlanym, m.in. domów czy statków, w tym więźby dachowej, podłóg, czy okien i drzwi.

Zawody związane ze stolarką

Zawód stolarza wymaga wszechstronnej wiedzy na temat drewna i sposobów jego obróbki oraz łączenia ze sobą elementów drewnianych bądź drewnopochodnych. Stolarz musi być po części artystą, ale i również rzemieślnikiem, mieć wyobraźnię przestrzenną i praktyczne zdolności, aby umieć trwale połączyć elementy drewniane z użyciem gwoździ, kleju czy śrub.
Wśród zawodów związanych ze stolarką wymienić należy: stolarzy budowlanych, stolarzy meblowych, modelarzy instrumentów muzycznych, stolarzy mebli artystycznych i wzorcowych, czy stolarzy galanterii drzewnej.