Treść główna

Porady Pakowanie towarów W jaki sposób oblicza sie ilość mb folii termo w 1 kg?

W jaki sposób oblicza sie ilość mb folii termo w 1 kg?

 Folia termoIlość mb folii termokurczliwej obliczamy ze wzoru:

gdzie:

L – długość folii w metrach
a – szerokość folii podana w metrach
b – grubość folii podana w milimetrach
0,922 – gęstość kg/mm3

Dla przykładu:

1 kg rękawa foliowego o szerokości 50 cm i grubości 50 mikronów ma długość 21,69 m.