Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Jak zabezpieczona jest strugarka przed przypadkowym włożeniem rąk w strefę pracujących głowic nożowych?

Jak zabezpieczona jest strugarka przed przypadkowym włożeniem rąk w strefę pracujących głowic nożowych?

Pokrywa z pleksjiPrzed przypadkowym włożeniem rąk w strefę pracujących głowic nożowych zabezpieczają nas obudowy głowic oraz pokrywa z pleksi, którą jest osłonięta cała strefa robocza maszyny. Osłona ta zamykana jest automatycznie zamkiem elektromagnetycznym w momencie uruchomienia któregokolwiek z wrzecion, a otwierane jest po całkowitym ich zatrzymaniu się. Czas otwarcia pokrywy od momentu wyłączenia maszyny ustawiony jest na przekaźniku czasowym w szafie sterowniczej, a otwarcie zamka sygnalizowane jest zaświeceniem się niebieskiej lampki kontrolnej na pulpicie sterowniczym maszyny.