Treść główna

Porady Ciekawostki Wolemia szlachetna – ABC drewna

Wolemia szlachetna – ABC drewna

Wolemię szlachetną bez wątpienia nazwać można żywą skamieniałością – z tego względu, iż przez długi czas uznawana była za gatunek wymarły. Dopiero nieco ponad dwie dekady temu (w 1994 r) natrafiono na roślinę, której nie sposób było przyporządkować do znanych dotychczas klasyfikacji. Po dogłębnych analizach okazało się, że jest to właśnie wolemia szlachetna.

wolemia szlachetna

Wolemia szlachetna – pochodzenie i występowanie

Wolemia szlachetna znana jest również jako wollemia nobilis. Odkryta została w wąwozach Wollemi National Park w Australii, a ze względu na to, iż w naturze znanych jest wyłącznie kilkadziesiąt dorosłych drzew, nie ujawnia się do wiadomości publicznej dokładnych miejsc występowania tej rośliny. Wiadomo jednak, że rośnie w obszarach o ciepłym i umiarkowanym klimacie. Nadaje się również do uprawiania jako roślina doniczkowa w pomieszczeniach. Aby utrzymać ciągłość gatunku, wolemię szlachetną najpierw intensywnie badano pod względem biologicznym, a następnie namnażano ją w ogrodach botanicznych. Dzięki rozmnożeniu gatunku, wolemia trafiła w końcu do obrotu handlowego i zyskuje ogromną popularność jako roślina botaniczna. Po dziś dzień jednak sprzedaż wolemi jest licencjonowana – każdy egzemplarz ma nadany indywidualny numer oraz posiada certyfikat.

Wolemia szlachetna – charakterystyka i zastosowanie drewna

Największy znaleziony okaz wolemii mierzył 40 metrów wysokości, średnio zaś jest to od 27-35 m. Średnica pnia osiąga aż 1 metr. Wolemia szlachetna jest jednak nie tylko rośliną ozdobną – jej drewno wykorzystywane jest także jako materiał rzeźbiarski. W miarę powiększania się populacji tego gatunku, pojawiają się kolejne plany na zaspokojenie zapotrzebowania na wyroby z drewna tego właśnie drzewa. Obecnie najbardziej popularna jest uprawa wolemii jako rośliny ozdobnej, jednak planowane są jej plantacyjne uprawy.

Wolemia szlachetna jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną, a sprzedaż drzewek jest kontrolowana. Obecnie uprawia się ją jako roślinę botaniczną, a cena jednej sztuki oscyluje wokół 400 zł. Z tego też względu bliższe informacje dotyczące technicznej obróbki drewna nie są znane.
Zdjęcia: Wikipedia