Main content

Wspieramy polską młodzież, przyszłych techników, inżynierów

W naszej firmie realizowane są praktyki dla uczniów klas technikum Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu w ramach projektu o nr: RPDS.10.04.01-02-0028/17 pn. „Dolnośląski Klaster Edukacyjny” współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cieszymy się, że nasza firma może się przyczynić do kształcenia polskiej młodzieży.

Podziękowania kierujemy do firmy Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” za organizację projektu oraz szkoły Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu za wysoki poziom przygotowania uczniów. U młodzieży widać potencjał, chęć rozwoju. Praktykantom życzymy ukończenia szkoły z wyróżnieniami oraz wielu sukcesów zawodowych.

Our Tips