Treść główna

Produkty Obrabiarki do drewna Pilarki do cięcia poprzecznego Pilarki automatyczne do cięcia poprzecznego

Pilarki automatyczne do cięcia poprzecznego

Oferowane pilarki automatyczne do cięcia poprzecznego znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dokładne i wydajne pod względem ilościowym dzielenie materiału dla przygotowania pryzm, klocków, desek i lamel. Jest to cięcie tzw. systemu pchanego dającego lepszą dokładność niż w systemie przepływowym bez optymalizacji (maszyny występują również w wersji optymalizerek). Prezentowane automaty do cięcia poprzecznego produkcji szwajcarsko – czeskiej firmy STÖRI MANTEL różnią się przede wszystkim wydajnością i zakresem cięcia.

Dane techniczne Jednostka UKS 700 AUTOMAT UKS 1000 AUTOMAT KP 900 AUTOMAT KP 500 AUTOMAT
Parametry materiału wejściowego długość min mm 50 – dla ostatniego elementu z działającym dociskiem w strefie piły
przekrój max mm patrz diagram cięcia
Średnica piły tarczowej mm ø 550 ø 700 ø 500 (600) ø 500 (550)
Dokładność cięcia mm ± 0,5 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,5
Płynna regulacja posuwu w zakresie m/min 0 ÷ 90 0 ÷ 90 0 ÷ 120 0 ÷ 60
Wydajność (5 cięć na pakiecie desek 2,5m) m3/8h 35 ÷ 40 35 ÷ 40 25 ÷30 15 ÷20
Moc silnika napędowego piły (całkowita moc zainstalowana) kW 11 (15) 11 (15) 7,5 (11) 5,5 (7,5)
Maksymalna długość materiału wejściowego co 1m m 3,2 ÷ 7,2 3,2 ÷ 7,2 3,2 ÷ 7,2 4,2 ÷ 6,2