Treść główna

Produkty Nasze realizacje Sztaplowanie i rozsztaplowanie desek

Sztaplowanie i rozsztaplowanie desek

Rozsztaplowanie i sztaplowanie, wszystko w automacie z jedynym takim systemem podawania przekładek!

Jedno urządzenie a wiele konfiguracji, wariantów wykorzystania oraz możliwości:

  • Desztaplowanie pakietów desek ostrokrawędziowych oraz nieobrzynanych z możliwością podawania pojedynczych sztuk do wielopiły, strugarki, obrzynarki czy też optymalizerki.
  • Sztaplowanie z układaniem warstw i automatycznym przekładkowaniem.
  • Przesztaplowanie drewna do suszarni z możliwością nadania klasyfikacji jakościowej drewna oraz pomiaru.
  • Opcje pośrednie: wiele pakietów na wejściu i wyjściu, automatyczne zdejmowanie przekładek, raport wydajności…

Skontaktuj się z nami

+48 71 314 12 11 biuro@penny.pl