Treść główna

Porady Ciekawostki Jak założyć tartak?

Jak założyć tartak?

Drewno należy do najważniejszych polskich towarów eksportowych (zobacz infografikę: Lasy w Polsce). Statystyki mówią, że niemal siedemdziesiąt procent tego surowca z polskich tartaków trafia do zagranicznych odbiorców. Jako, że dużą część klientów każdego tartaku stanowią firmy spoza naszego kraju, zyski właściciela przedsiębiorstwa zajmującego się jego przecieraniem zależne są od kursów walut i sytuacji na światowych rynkach. To z kolei sprawia, że nie zawsze da się przewidzieć, czy założenie tartaku będzie opłacalne. Każdego, kto zastanawia się nad tym, czy warto otworzyć tartak, warto jednak uspokoić – w Polsce działa bowiem kilka tysięcy tartaków, a wszystkie niemal prosperują całkiem nieźle. Bardziej istotnym problemem dla właściciela tartaku może być brak możliwości rozwijania firmy spowodowany zastojami w branży i niepokojami na zagranicznych rynkach.

tartak


Założenie tartaku nie jest sprawą bardzo trudną. W zupełności wystarczy używany trak – który kupić można już za około dziesięć tysięcy złotych – oraz dobra lokalizacja. Tartak najlepiej jest założyć w okolicy dużego kompleksu leśnego – w takim przypadku nie będą nam dokuczać problemy z dostawami surowca. Założenie tartaku jeszcze bardziej ułatwia fakt, że do uruchomienia tego typu firmy nie są potrzebne żadne pozwolenia ani certyfikaty – każdy z nas może samodzielnie uruchomić takie przedsiębiorstwo. Osoby, które prowadzą tartaki mogą również liczyć na różnego rodzaju dofinansowania swojej działalności gospodarczej. Jeśli są to osoby bezrobotne, mogą starać się o dotację z urzędu pracy, jeśli – pozostają inne fundusze, takie jak chociażby Regionalny Program Operacyjny.

tartak

Wyposażenie tartaku

Aby technologie przerobu drewna przebiegały możliwie jak najsprawniej, warto zainwestować w odpowiednie wyposażenie naszej firmy – maszyny stolarskie, a także obrabiarki do drewna. W przypadku tartaku rzecz jasna najważniejsze są traki. Jeśli chodzi o niewielką firmę, w zupełności wystarczy jedno urządzenie, jeśli jednak mamy zamiar przecierać większe ilości surowca, powinniśmy wyposażyć się w większą ilość traków. Poza tym, aby zminimalizować straty powstałe przy obróbce drewna oraz przyspieszyć proces przecierania, niewątpliwie bardzo przydatne okażą się inne maszyny. Aby oszczędzić ostrza traków i tym samym przedłużyć ich żywotność, warto wyposażyć nasz tartak w takie maszyny jak korowarki czy reduktory napływów korzeniowych. Dzięki ich wykorzystaniu kłody będą pozbawione kory oraz ogłowione, co wpłynie na mniejsze zużycie narzędzi wykorzystywanych do przecierania. W każdym większym tartaku powinny znaleźć się także pojazdy szynowe, dzięki którym łatwiej i sprawniej można transportować tarcicę wewnątrz tartaku. Mechanizacja tartaków jest ostatnimi czasy coraz lepiej widocznym procesem.

Wspomnieliśmy już, że w naszym kraju działa kilka tysięcy tartaków – nie zawsze jednak tak było. Ich liczba wzrosła kilkadziesiąt razy po upadku komunizmu, na co największy wpływ miała większa dostępność sprzętu oraz surowca. Spory wpływ na sytuację na polskim rynku tartacznym mają także Lasy Państwowe, decydujące o cenie drewna okrągłego.