Treść główna

Porady Ciekawostki Wszystko o korowaniu drewna

Wszystko o korowaniu drewna

Drewno służy nam do wyrobu rozmaitych przedmiotów. Aby jednak mogło być użyteczne jako surowiec, należy je najpierw odpowiednio do tego przygotować (zobacz rodzaje obróbki drewna). Pierwszym tego etapem jest korowanie. Na czym zatem polega korowanie i jak przebiega?

korowanie drewna

fot. kwanie

Jak na pewno nietrudno się domyśleć, korowanie polega na usunięciu z drewna okrągłego – a więc ściętego dopiero drzewa – kory. Wykonać tę czynność można na wiele sposobów – jeśli nie mamy wiele pni do okorowania, z powodzeniem możemy zrobić to ręcznie. Posłuży nam do tego narzędzie nazywane korownikiem lub korowaczką bądź też ośnik, który również świetnie nada się do strugania. Korowanie metodą ręczną nie jest jednak z oczywistych względów tak efektywne, jak maszynowe – dlatego też w dzisiejszych czasach wykorzystuje się je na niewielką skalę – głównie w zastosowaniach amatorskich bądź wtedy, kiedy chodzi o niewielką ilość drewna.

Metody korowania

W tartakach i innych zakładach przemysłowych zaś koruje się z użyciem znacznie bardziej zaawansowanych narzędzi (zobacz: mechanizacja tartaków). Najbardziej podstawowym wśród nich jest korowarka – mechaniczne urządzenie, które, w zależności od typu, wykorzystuje tarcie – jak w przypadku korowarek hydraulicznych i łańcuchowych – oraz, jak to się dzieje w przypadku korowarek tarczowych i nożowych – skrawanie. Te dwie metody nie są jednak jedynymi – we współczesnym przemyśle z powodzeniem wykorzystuje się również sprężone powietrze lub parę wodną – metoda ta nosi nazwę korowania pneumatycznego bądź ciśnieniowego – oraz, w przypadku korowania hydraulicznego – wodę.

korowanie drewna

fot. technologie przerobu drewna

Korowanie dzieli się również ze względu na stopień usunięcia poszczególnych tkanek drewna – na metodę czerwoną, białą, pośrednią i łuszczenie, a to, do jakiej metody zakwalifikujemy daną pracę, regulują przepisy zawarte w Polskiej Normie.

Wybór narzędzi i sposobu korowania

To, jakie narzędzie do korowania wybierzemy, zależeć powinno przede wszystkim od tego, jakiego rodzaju prace zamierzamy nim wykonywać i jak często. Jeśli korzystać będziemy z niego wyłącznie na własny użytek, a ilość korowanego przez nas drewna nie będzie duża, z powodzeniem możemy używać zwykłego korownika. Będzie to rozwiązanie nie tylko najprostsze, ale również pociągające za sobą najmniejsze koszty, co z pewnością ma ogromne znaczenie w domowych warsztatach. Koszt zakupu korownika bądź ośnika to zaledwie kilkadziesiąt złotych, jego obsługa osobie chociaż trochę wprawionej w pracy z drewnem na pewno nie sprawi nikomu najmniejszych problemów.

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli chodzi korowarki mechaniczne – wybór konkretnego rodzaju zależeć powinien od intensywności jej użytkowania i rodzaju drewna, jaki będziemy za jej pomocą korować. Również ceny mechanicznych korowarek nie należą do najmniejszych i znacznie przekraczają koszty zakupu narzędzi obsługiwanych ręcznie. Najtańsza, najprostsza to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ich ceny wahają się średnio od piętnastu do trzydziestu tysięcy. Znacznie więcej zapłacą jednak ci, którzy chcieliby kupić korowarkę przemysłową – ceny takich urządzeń mogą bowiem osiągnąć nawet sto tysięcy złotych.