Main content

Kolejna zrealizowana inwestycja!

Zakończyliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp.

Zamontowaliśmy zestaw fotowoltaiczny składający się ze 144 modułów marki QCELLS o łącznej mocy 39,6 kWp oraz 3 falowników Fronius.

W skład systemu fotowoltaicznego weszła też wysokiej jakości niemiecka konstrukcja TRIC, wykonana z aluminiowych elementów.

Powyższa inwestycja pozwoli nam na:

  • niezależność energetyczną (energia wyprodukowana przez panele pokrywa część lub całość zapotrzebowania na prąd),
  • pozytywny wpływ na środowisko naturalne,
  • oszczędność w postaci mniejszych rachunków za prąd,
  • uniezależnienie od wzrastających cen energii elektrycznej,
  • możliwość sprzedaży nadwyżek energii w czasie, kiedy zakład jej nie pobiera za stałą cenę, określoną w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii,
  • zapewnienie energii elektrycznej pochodzącej z ekologicznych źródeł,
  • zapewnienie możliwości pracy przedsiębiorstwa w momencie wprowadzenia ograniczeń poboru prądu.

Całość prac wykonała firma Multisun Sp. z o.o.
http://multisun.pl
https://www.facebook.com/multisunpv

Our Tips