Treść główna

Porady Ciekawostki Hydrotermiczna obróbka drewna

Hydrotermiczna obróbka drewna

Drewno może być poddawane różnorodnym procesom obróbki. Wszystkie mają na celu zmianę jego właściwości lub wyglądu. Różnorodność procesów polega głównie na tym, że można osiągnąć dzięki nim zróżnicowane efekty. Jednym ze sposobów jest hydrotermiczna obróbka.

hydrotermiczna obróbka drewna

Hydrotermiczna obróbka drewna- etapy

Hydrotermiczna obróbka drewna składa się niejako z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest warzenie, które odbywa się pod wpływem bardzo gorącej wody. Trzeba jednak tutaj pamiętać, by woda nie osiągnęła temperatury wrzenia. Zwyczajowo przyjmuje się, że jest to woda o temperaturze około 40 – 80 stopni Celsjusza.

Zobacz także: obróbka drewna – rodzaje

Drugi etap to parzenie drewna i tutaj bardzo ważne jest by pamiętać, żeby w czasie parzenia drewno nie zaczęło być poddawane suszeniu. Ma być ogrzewane, ale nie może być suszone ponieważ ulegnie zniszczeniu. Dlatego też niezwykle ważne jest tutaj odpowiednie pilnowanie temperatury pary wodnej. Parzenie odbywa się przy użyciu nasyconej pary o ciśnieniu dochodzącym do 2 at.

Proces może odbywać się bezpośrednio lub pośrednio. Przy bezpośrednim parzeniu para wodna wpada wprost do komory, w której znajduje się parzone drewno. Działa więc na nie bezpośrednio i wprost. Właśnie tutaj ważne jest by nie doprowadzić do suszenia. W parzeniu pośrednim, para wydostaje się poprzez rurę z płaszczem wodnym. Płaszcz ten zapewnia odpowiednie schłodzenie i nawilżenie pary, co pozwala zapobiegać suszeniu.

hydrotermiczna obróbka drewna

Zobacz takżę: obróbka drewna w domu

Skutki hydrotermicznej obróbki drewna

Dzięki poddawaniu materiału obróbce hydrotermicznej drewno zmienia swoje właściwości. Zmienia się jego kolor. Ulega ono wyługowaniu garbników i żywic. W zdecydowanym stopniu zwiększa się giętkość drewna i jego podatność na skrawanie. Jest ono znacznie bardziej elastyczne. Obróbka hydrotermiczna to doskonały sposób na to by przygotować potrzebne drewno do dalszej obróbki i formowania. Naturalnie, trzeba mieć na uwadze również indywidualne cechy i właściwości każdego gatunku tak, by nie zniszczyć go nieodpowiednio dobranym procesem.
Kluczem do sukcesu prowadzonych wobec drewna zabiegów jest odpowiednie kontrolowanie każdego z etapów, czyli ogrzewania drewna, właściwego parzenia oraz chłodzenia wyrównywania temperatury.