Treść główna

Porady Ciekawostki Tarcica – rodzaje i zastosowanie

Tarcica – rodzaje i zastosowanie

Tarcica to produkty drzewne powstałe w wyniku procesu przetarcia drewna okrągłego na pilarkach. Poszczególne jej rodzaje wyróżnić można między innymi ze względu na stopień obróbki drewna oraz wymiary gotowych elementów.

tarcica


Jeśli chodzi o ten pierwszy podział, wyróżniamy tarcice nieobrzynaną, czyli taką, której krawędzie się obłe oraz tarcicę obrzynaną, której wszystkie cztery krawędzie zostały poddane obróbce, w wyniku czego każda z nich jest regularna.

Drugi podział zwraca zaś uwagę na to jakie wymiary mają otrzymane w wyniku przetarcia sortymenty. W kolejności od najmniejszych do największych (biorąc pod uwagę grubość przekroju bądź rozmiar przekątnej elementów) są to:

  • deski, których grubość nie może przekraczać 40 milimetrów,
  • bale, jeśli ich grubość jest nie większa, niż 100 milimetrów,
  • listwy, których przekrój poprzeczny nie przekracza wymiarów 29 na 70 milimetrów,
  • łaty – te z kolei nie mogą liczyć więcej, niż 75 na 140 milimetrów
  • belki i krawędziaki, których maksymalne wymiary to kolejno 180 na 180 i 220 na 280 milimetrów.

Innym sposobem podziału tarcicy jest podział ze względu na gatunek drewna – warte wspomnienia są między innymi tarcica dębowa, brzozowa, tarcica bukowa, a także tarcica sosnowa oraz tarcica świerkowa.

tarcica

Tarcica – przechowywanie

Tarcicę, z uwagi na to, że drewno nie jest jeszcze w żaden sposób zaimpregnowane i zabezpieczone, należy odpowiednio przechowywać. W przypadku, kiedy tarcicę przechowywać będziemy w sposób niewłaściwy, drewno, które z tartaku wyjechało w doskonałym stanie technicznym, może nabrać wad wykluczających jej użycie w rozmaitych zastosowaniach – jak chociażby siniznę czy też tarcica może zostać zaatakowana przez owady. Aby tego uniknąć, tarcicę powinniśmy na przekładach, czyli deskach o grubości dwadzieścia pięć milimetrów na wolnym powietrzu bądź też w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniu. W tym drugim przypadku powinniśmy zadbać o to, by w pomieszczeniu tym panowała odpowiednio wysoka temperatura i żeby drewno zapewniony miało odpowiedni przepływ powietrza.

Tarcica – cennik

Tarcicę kupić możemy w składach drewna bądź w miejscach jej produkcji – chodzi tutaj rzecz jasna o tartak. Jej ceny zależne są od gatunku drewna oraz rodzaju tarcicy – sięgają od około 500 do ponad tysiąca złotych za metr bieżący.

Tarcica – zastosowanie

Zastosowania tarcicy są naprawdę ogromne. Przede wszystkim, to właśnie z niej powstają bardziej zaawansowane produkty drewniane, poza tym używana jest powszechnie w stolarce okiennej i branży meblowej. Tarcica budowlana znajduje również zastosowanie w ciesielstwie. To właśnie z niej wykonywana jest więźba dachowa, także tarcica tej klasy, z uwagi na ogromne znaczenie takich konstrukcji, musi być wytrzymałym i doskonałej jakości drewnem, pozbawionym jakichkolwiek, najmniejszych nawet, wad.