Treść główna

Porady Ciekawostki Znakowanie drzew w lesie

Znakowanie drzew w lesie

Spacerując po lesie często natykamy się na różne znaki na drzewach, tablice informacyjne lub inne formy znakowania. Maja one kilka zadań i w większości przypadków segregują niektóre drzewa. Informują także tym w jakim miejscu się znajdujemy oraz ułatwiają orientację w terenie (np. tak oczywiste oznaczenia jak szlaki piesze czy rowerowe).

znakowanie drzew

Oznaczenia drzew

Nie ma spójnego systemu oznaczania drzew i niektóre leśnictwa mogą nieco się różnić od siebie w tym zakresie. Także podobne oznaczenie może być w różnych jednostkach nieco inaczej interpretowane.

Zobacz także: lasy w Polsce

Kilka najczęściej spotykanych przykładów:

 • żółta przerywana linia (opaska) narysowana na wysokości ok 1,5 metra i szerokości 5 cm na oznacza granicę gospodarczego drzewostanu nasiennego. Czyli w tym obrębie znajdują się drzewa dobrej jakości, właściwego pochodzenia – dostarczające nasion na potrzeby danej jednostki.
 • żółta ciągła linia na wysokości 1,5 metra oznacza drzewa mateczne – najlepszej jakości do pozyskiwania leśnego materiału rozmnożeniowego. Każde drzewo mateczne ma swój numer, obok nich wyznacza się dodatkowo 4 drzewa porównawcze oznaczone liczbami od 1 do 4.
  – kropki (zazwyczaj czerwone ale zależy to od jednostki) to zazwyczaj drzewa do wycinki
  – białe paski oznacza granicę działek zrębowych
  – białe litery A, B, C na sosnach – to stałe partie monitoringu brusznicy mniszki, która jest szkodnikiem.
  Szczegółowe oznaczenia drzew odnajdziemy w dwóch dokumentach – „Zasady hodowli lasu” na dany rok oraz „Instrukcja urządzenia lasu”

znakowanie drzew

Oznaczenia szlaków

Oznaczeń szlaków w parkach narodowych dokonuje PTTK w porozumieniu z dyrekcjami tych parków. Szlaki piesze w odróżnieniu od narciarskich nie mają stopnia trudności odzwierciedlonego w kolorze. Oczywiście szlaki tylko w części są oznaczane na drzewach.

 • szlak czerwony – oznacza szlak główny
 • szlak żółty – łącznikowe i dojściowe
 • szlak niebieski – szlaki dalekobieżne (duże odległości)
 • szlak zielony – doprowadza do charakterystycznych miejsc
 • szlak czarny – krótki szlak dojściowy

Podobnie oznacza się także szlaki rowerowe.

Zobacz także: lasy podwodne