Treść główna

Porady Pakowanie towarów Jaka jest podatność taśm PP na działanie promieni UV?

Jaka jest podatność taśm PP na działanie promieni UV?

Taśma PP

Firma PENNY-DOBROSZYCE Sp. z o.o. jest dystrybutorem taśm polipropylenowych firmy DEFALIN S.A. ze Świebodzic. DEFALIN, jako uznany producent dba o zabezpieczenie taśm polipropylenowych przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Taśmy opakowaniowe wykonywane z polipropylenu, podlegają degradacji na skutek destrukcyjnego działania promieniowania UV zawartego m.in. w widmie światła słonecznego, na połączenia łańcuchów polipropylenowych taśmy. Zwykle wobec trudności oceny stopnia natężenia promieniowania UV, składowanie ładunków na wolnej przestrzeni lub innych miejscach, gdzie są na nie narażone, wymaga stosowania taśm uodpornionych na promieniowanie UV (~1% dodatek stabilizatora UV dodawany w procesie produkcji taśmy). Dodatek UV jest dodawany do taśm o szerokości od 12 do 19 mm.  Łączny czas przebywania na otwartej przestrzeni taśm barwionych na czarno przy intensywności promieniowania UV dla strefy klimatycznej umiarkowanej wynosi do 6 miesięcy.

Podsumowując informacje zawarte w przytoczonym tekście dotyczącym taśm polipropylenowych należy wiedzieć: taśmę białą i transparentną należy chronić przed słońcem, nie wystawiać na jego intensywne działanie. Taśma polipropylenowa ze stabilizatorem UV, jej czas emisji (naświetlania) wynosi około 12 miesięcy. Taśma polipropylenowa w kolorze zielonym lub czarnym, jej maksymalny czas emisji (naświetlania) to około 6 miesięcy. Przekroczenie tych czasów może prowadzić do osłabienia spięcia danego ładunku i nie efektywnego zabezpieczenia palety, skrzyni lub paczki.