Treść główna

Porady Pakowanie towarów Jaka jest różnica pomiędzy spinką blaszaną a zapinką drucianą?

Jaka jest różnica pomiędzy spinką blaszaną a zapinką drucianą?

Spinki i zapinkiZarówno spinki blaszane jak i zapinki druciane to niezbędne części wielu systemów pakowania i zabezpieczania towarów. Przy taśmach polipropylenowych mamy swobodny wybór, który system pakowania będziemy stosować. Zaś przy taśmach poliestrowych i stalowych takiego wyboru już nie mamy.

Taśmami poliestrowymi miękkimi nie jesteśmy w stanie bandować za pomocą spinek blaszanych, gdyż przez miękkość tych taśm spinka nie będzie w stanie ich przytrzymać. Zaś przy taśmach stalowych nie ma możliwości stosowania zapinek drucianych – ze względu na budowę, twardość i niską elastyczność tych taśm nie da się ich przełożyć przez zapinkę.

Spinki blaszane są tańszym sposobem zabezpieczania ładunków, w porównaniu do zapinek drucianych. Jednak blacha z której są zrobione jest miękka – żeby w łatwy sposób można było ją zagiąć urządzeniem, co za tym idzie nie są w stanie utrzymać taśmy pod większym naciągiem.

Dużym plusem taśm łączonych spinkowo jest brak wystających elementów, co umożliwia piętrowanie wysyłek. Zapinki druciane nie mają takiej zalety, gdyż drut z którego są zrobione jest wygięty w taki sposób, że nie tworzy powierzchni płaskiej, ale ułatwia przełożenie i łączenie taśmy.