Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe Jakie trzeba spełnić warunki do przyłączenia pilarek wielotarczowych PWR201-422 ?

Jakie trzeba spełnić warunki do przyłączenia pilarek wielotarczowych PWR201-422 ?

Pilarka wielotarczowa PWR 412Warunki przyłączeniowe dla pilarek wielotarczowych nie są jednoznacznie określone.  Uwarunkowane są one wyposażeniem urządzenia i dlatego różnią się pod wieloma względami. Jedynie co jest stałe to układ budowy przyłączenia pilarki. Duże znaczenie do przyłączenia pilarek mają: podłoże, przyłącze elektryczne, sprężone powietrze oraz przyłącze króćca odpylającego.
• Podłoże – wszystkie urządzenia tego typu powinny być ustawione na grubej i mocnej betonowej  posadzce. Jeśli maszyna ustawiana jest na jakimś podwyższeniu, wówczas pod samą maszyną trzeba wykonać sztywną konstrukcję stalową  zgodną z zaleceniami producenta pilarki. Konstrukcja ta musi być tak zaprojektowana, by się nie poddawała i nie przenosiła drgań, które negatywnie wpływają na otoczenie (np. inne zabudowy), a nawet na pilarkę.
• Przyłącze elektryczne – powinno posiadać przewód zasilający oraz zabezpieczenie odpowiednio dobrane do zainstalowanej mocy w wielopile. Przy doborze przewodu zasilającego należy uwzględnić warunki jego pracy oraz sposób prowadzenia. Inny przewód musimy użyć w przypadku poprowadzenia przewodu „ziemia” a inny w przypadku prowadzenia przewodów w korytkach. Doborem przewodów oraz samych zabezpieczeń zajmują się ściśle określone jednostki projektujące całą instalacje elektryczną na hali produkcyjnej.
• Sprężone powietrze – są pilarki, które wymagają dostarczenia sprężonego powietrza. Jak w każdym przypadku należy wcześniej przygotować przyłącze pneumatyczne, które jest wstanie spełnić wymogi określonego urządzenia tzn. średnice przyłącza oraz zapotrzebowanie na sprężone powietrze.
• Przyłącze króćca odpylającego –  jest to jedyne medium dla którego, na tym etapie, można przyjąć stały parametr. Prędkość na końcu króćca odpylającego dla mokrej trociny nie powinna być mniejsza jak 35m/s, zaś średnica oraz ilość przyłączy jest uzależniona od typu maszyny.
Jeśli już nasza pilarka została podłączona i pomiary wyszły prawidłowo możemy przystąpić do pracy na naszej maszynie.