Treść główna

Porady Maszyny przemysłowe System sterowania liniami i sortowania drewna okrągłego

System sterowania liniami i sortowania drewna okrągłego

pulpit sterujący linią do sortowaniaNasz partner firma Drevostroj Ckyne ściśle współpracuje z firmą KESAT dostawcą sterowania i zaawansowanej automatyki oraz z firmą MICROTECH liderem na rynku światowym.
Obsługę systemu sterującego może przeprowadzać poinstruowany pracownik. Sam program został przygotowany w sposób prosty i czytelny dla operatora oraz jest dostosowany językowo do wymogów inwestora.
Komputer PC jest zastosowany jako komputer sterujący, dlatego nie można na nim przeprowadzać żadnych dalszych czynności (instalacje innych programów itp.) bez zgody dostawcy.
Program na podstawie parametrów definiowanych, pozwala użytkownikowi ustawić warunki dla optymalnego wyboru wariantu do cięcia, manipulacji czy też sortowania. Propozycję można korygować. W ciągu trwania manipulacji dłużyc i kłód można przerwać cykl manipulacyjny, a resztę ponownie optymalizować itp.
Proces sterowania i ewidencji jest realizowany za pomocą PC i podłączonego automatu programowego PLC. Oba komputery są połączone Ethernetem przez interfejs. Do komputera są podłączone urządzenia i maszyny które biorą udział w całej linii manipulacyjne czy też sortowniczej. Dla ustawienia parametrów i dalszego uzyskania danych z procesu służy PC z klawiaturą, monitorem i drukarką.
Dane z procesu technologicznego są zapisywane przez  interfejs i takie sygnały sterujące przesyła PLC. Obsługa może interweniować w technologię za pośrednictwem PC.
Podobnie informacje z technologii (np. błędne zgłoszenia) są zapisywane w PLC i przeniesione do komputera gdzie są wyświetlane.
Wszelkie dane statystyczne z cyklu pracy są zapisywane do dalszego wykorzystania.panel sterujący dom linii sortowania drewna