Treść główna

Porady Ciekawostki Czym zajmuje się brakarz?

Czym zajmuje się brakarz?

Istnieje grupa zawodów, które odchodzą już w zapomnienie ze względu na przemiany cywilizacyjno-techniczne, bądź z uwagi na odmienny nieco charakter pracy i inną nazwę wykonywanych czynności. Do tej drugiej kategorii należy określenie brakarz, które dzisiaj występuje niemal wyłącznie w kontekście przemysłu drzewnego, natomiast w pozostałych dziedzinach produkcji zawód ten jest definiowany jako pracownik kontroli jakości.

brakarz

Kiedy i jak powstał zawód brakarza?

Istota zawodu brakarza i pracownika kontroli jakości jest w zasadzie tożsama. Jest to osoba zajmująca się oceną i klasyfikacją produktu i sprawdzaniem jego jakości. Potrzeba zatrudnienia tego rodzaju pracownika pojawiła się wraz z rozwojem produkcji przemysłowej pod koniec XIX wieku. Ponieważ intensywny wzrost wydajności nie szedł w parze z jakością wytwarzanych wyrobów, właściciele fabryk byli niejednokrotnie zmuszani do wymiany zakupionego przez klienta wadliwego towaru na nowy, co oczywiście oznaczało dodatkowe koszty. Aby tego uniknąć, zaczęto wprowadzać do fabryk brakarza, którego zadaniem była kontrola jakości towarów. Powszechnie zatrudniano brakarzy na przykład w przemyśle włókienniczym, gdzie ich rola polegała na wyłapywaniu braków, czyli mankamentów w produkowanych tkaninach i ich sortowanie. Obecnie kontrola jakości obejmuje znacznie szerszy zakres działań, praktycznie na każdym etapie, począwszy od fazy projektowania, poprzez planowanie procesu technologicznego, samą produkcję, aż po kontrolę jakościową produktu. Zobacz: zawody związane z przemysłem drzewnym.

brakarz

Brakarz dziś

Jak zostało wspomniane powyżej, brakarz rozumiany tradycyjnie, jako pracownik odpowiedzialny za klasyfikację jakościową produktu, występuje obecnie głównie w sektorze leśnym i drzewiarskim, ale można również spotkać takie stanowiska, jak brakarz – sortowacz szkła, brakarz wyrobów przemysłowych, tkacz – brakarz, szwacz – brakarz.

Jak zostać brakarzem?

Aby zostać wykwalifikowanym brakarzem, trzeba ukończyć odpowiedni kurs lub przejść wewnętrzne czy zewnętrzne szkolenie. Jednak równie ważne są uwarunkowania psychofizyczne i osobowościowe. W niektórych branżach kontroli jakościowej produktu dokonuje się bowiem organoleptycznie, ponadto dobry brakarz musi posiadać takie cechy charakteru, jak rzetelność, asertywność, dokładność, czy wreszcie umiejętność dokonania obiektywnej oceny danego wytworu.

Zobacz także inne zawody związane z przemysłem drzewnym: bednarz, cieśla.