Treść główna

Porady Ciekawostki Eksport drewna z Polski

Eksport drewna z Polski

Polska, z uwagi na swoje warunki naturalne należy do jednych z większych producentów drewna w Europie. W gospodarce naszego kraju przemysł drzewny zajmuje bardzo ważne miejsce – stanowi jeden z jej filarów, a jego udział udział w całej krajowej produkcji wynosi – w zależności od lat – około 10%.

przemysł drzewny


Nic zatem dziwnego, że Polska należy również do eksporterów tego surowca, a polskie drewno cenione jest za granicą. Wartość eksportu drewna z Polski wynosiła w roku 2009 prawie pięćset milionów złotych, co jest jednym z wyższych wskaźników na Starym Kontynencie. Ogółem eksport tego surowca z Polski waha się około miliona metrów sześciennych rocznie. Największą jego część stanowi drewno opałowe, zaś resztę – zazwyczaj przemysłowe drewno okrągłe. Na uwagę zasługuje również niezwykle dynamiczny wzrost tych wielkości. Co roku eksport drewna z Polski zwiększa się o około dwieście procent – największy wzrost polski rynek drewna zanotował w roku 2009, kiedy eksport drewna z naszego kraju wzrósł aż o 260 procent względem poprzedniego okresu.

Niestety, specjaliści od branży drzewnej w naszym kraju są zdania, że jego przetwórstwo w kraju jest znacznie korzystniejsze, niż eksport drewna przemysłowego za granicę, co powoduje, że zjawiska tego nie możemy uznać za w stu procentach pozytywnego dla naszej gospodarki.

Importerzy polskiego drewna

Wśród największych importerów polskiego drewna wymienić należy przede wszystkim dwa kraje – są to Niemcy i Austria, do których trafia zdecydowanie największa część krajowego drewna. Najlepiej świadczą o tym statystyki, które mówią, że w 2010 roku Niemcy przyjęły aż ponad milion metrów sześciennych polskiego drewna iglastego. Jeśli pod uwagę weźmiemy dane z poprzedniego roku, okaże się, wzrost importu polskiego drewna w kraju naszych zachodnich sąsiadów wynosi niemal 190 procent względem poprzedniego okresu.

Eksport mebli

Nie tylko jednak drewno przemysłowe czy opałowe jest eksportowane z naszego kraju – spory udział w eksporcie produktów drewnianych ma również polska branża meblarska (zobacz także: lasy w Polsce – infografika). Polskie meble trafiają za granicę – zwłaszcza do zachodnich państw. Wśród odbiorców polskich mebli znajduje się aż 139 krajów. Różnorodne statystyki pokazują, że wartość polskich mebli, które trafiły w roku 2012 za granicę wynosi nieco ponad sześć i pół miliarda euro. Jest to wynik aż o trzy procent wyższy, niż w roku 2011. Najbardziej dynamicznie eksport polskich mebli rozwija się w przypadku takich krajów jak Rosja, Dania, Szwajcaria, Słowacja i Portugalia. Największym jednak odbiorcą wyrobów polskiej branży meblarskiej pozostają, podobnie jak w przypadku przeznaczonego do obróbki drewna, Niemcy. Specjaliści oceniają, że w przyszłych latach eksport polskich mebli do tego kraju rosnąć będzie aż o sześć i pół procenta.